Vracíme se znovu ke kumulaci funkcí?

Na komunální úrovni se stalo téměř módou, že placení volení městští úředníci, hlavně se jedná o starosty a jejich zástupce, jsou dosazováni (často se nominují sami) do nejrůznějších funkcí ve správních radách podniků s městskou účastí, do komisí všech úrovní od místních přes okresní až po regionální, ale i ve společenských a zájmových organizacích. Ostatně totéž platí i pro řadu poslanců. Kumulace funkcí, a s tím často spojená nekontrolovatelná hospodářská a politická moc v regionu, nebo obci, bývá často ještě větší, než jakou pamatujeme z předešlého komunistického režimu.

Nejen etnické spory

Mnozí lidé spolu dovedou komunikovat jen v rovině vítězství a porážek. Buď jsem silnější, nebo slabší než ten druhý, buď zvítězím já, nebo on. Jeden musí nutně prohrát, a tak je to hra bez konce. Prohraji-li jednou, pak bojuji znovu jenom proto, abych příště vyhrál. Problém Albánců z Kosova, muslimů z Bosny, Kurdů z Turecka a Iránu, ale i Rómů u nás a dalších minorit z jiných oblastí, je v tom, že všechna mezinárodním společenstvím nabízená řešení jsou utopií.

Bude vedení města Turnova zodpovědné?

Programy jednotlivých subjektů účastnících se loni na podzim v Turnově komunálních voleb leccos slibovaly. Dovolím si citovat velice krásnou myšlenku místní ODS: Budeme prosazovat solidaritu zodpovědných, tedy výměnou za maximální svobodu jedince i vysokou míru jeho zodpovědnosti, nikoliv spolčení nezodpovědných.

V případě řešení, nebo spíš neřešení otázky hromadné dopravy a zastávek v centru města se přístup starosty a koaliční městské rady nejeví ani jako solidární, ani jako zodpovědný.

Existuje panelová noční můra?

Panelová sídliště se svou omezenou životností představují časovanou hrozbu. V posledních letech si to uvědomují naši architekti i stavitelé. Drobné opravy a úpravy nepomohou a na větší nejsou finanční prostředky. České Bronxy typu Chánova se pomalu vytvářejí i na dalších místech. Pražská sídliště Jižní město a Černý most se již něčemu podobnému začínají blížit. Ta situace ale není nová. Vzpomínám si na rok 1978 kdy jsem navštívil Jižní město poprvé. Má kamarádka z práce, Ing.

Komunistická strana není ten hlavní problém

Na Komunistickou stranu Čech a Moravy jako parlamentní stranu je poměrně dobře vidět a i přes to, že legitimita umožňuje jednotlivým jejím členům prezentovat se v mediích a ovlivňovat tak své voliče, nepokládám tuto stranu za příliš nebezpečnou. Pro celou společnost by bylo podstatně horší, kdyby fungovala ilegálně.

Co mně ale připadá jako mnohem vážnější problém a po uplynulých deseti letech také hůře kontrolovatelný, jsou velmi aktivní členové s komunistickou minulostí vyskytující se často na komunální úrovni ve vedení pravicových stran i v sociální demokracii.

Hospodařila minulá zastupitelstva v mezích zákona?

Tuto otázku si kladu téměř denně nad novinovými zprávami o podaných trestních oznámeních a o výsledcích vyšetřování bývalých členů obecních zastupitelstev (nejčastěji jde o bývalé místostarosty). K přešetřování hospodaření obcí za minulá léta dochází paradoxně pouze tam, kde došlo k výraznějším změnám po komunálních volbách. Téměř vždy se nějaké nesrovnalosti zjistí. Při tom nemusí jít pouze o záměrné poškozování obce, mnohdy došlo k chybám z neznalosti a v dobré víře, někdy ale i z ješitnosti a snahy vyhovět „kamarádům“. I takováto pochybení by se ale měla napravit.

Vzdělávání je víc než jen zdroj podnikatelských příjmů

Prestiž vzdělání byla v minulých desetiletích velice nízká. I přes to ale poskytovaly naše základní a střední školy svým absolventům poměrně slušné všeobecné vzdělání. Na kvalitě vzdělávání závisí, zda se celková gramotnost našeho obyvatelstva bude zvedat. Zatím to tak bohužel nevypadá. Vzdělaný učitel, který své žáky má rád a dovede je nadchnout pro svůj obor, určitě nezbohatne. Snaha o komercializaci a privatizaci školství, kterou podporují i někteří poslanci, znamená zatím jen problémy. Důvod je jasný.

Kde se stala chyba?

V roce 1989 jsme si téměř všichni mysleli, že po období nesvobody nastane čas prosperity a obecně lepších vztahů mezi lidmi. Uplynulo deset let a mezilidské vztahy jsou horší než v době nesvobody. Setkáváme se s tím dnes a denně v televizi i denním tisku když nám prezentují své názory jednotliví politici. Vidíme vystrčené brady a slyšíme agresivní projevy ostouzející toho druhého. Fakta zůstávají velmi často mimo hru. Výjimky prakticky neexistují. Mezi koalicí a opozicí není snaha o žádnou dohodu. Jednotlivci a stranická uskupení bojují pouze o moc.

Prezentace turnovských kamenářů

Již v 17. století probíhalo něco co bychom mohli označit jako první výstavy - jednalo se o ukázky významných ročních nálezů kamenů předložených rádcům císaře Rudolfa II. pro výběr do císařské sbírky. Iniciátorem byl sám císař. Chtěl tak zabránit ilegálnímu vývozu českých kamenů do zahraničí. Jeden z prvních písemných dokladů je ze 17. června 1603 kdy žádá Česká komora Jiříka Údrckého z Údrce a na Třebívlicích, aby tři velké granátové kameny, které vlastní, zaslal císaři.

Elektronická pošta v praxi

Žijeme v době rozvoje počítačů. Školy, výzkumné ústavy a všechny státní orgány jsou vybaveny již poměrně slušně. Výpočetní technika umožňuje využívání elektronické pošty. Jde o nejlevnější, velmi rychlou a při tom díky písemné formě i přesnou komunikaci. Přesvědčil jsem se o tom již mnohokrát, počínaje kontaktem s některými redakcemi celostátních deníků i jednotlivými odborníky z výzkumných ústavů. Při odesílání elektronické pošty je její autor identifikován (a domnívám se, že dostatečně) adresou, která je uvedena vždy v technické části mailového textu.

Syndikovat obsah