Moje normalizační písnička

První okupační den 21.srpen 1968 jsem strávil v Praze. Neměl jsem v práci stání. Musím se přiznat, že jsem byl šokován, protože jsem věřil tomu, že Československý vývoj je skutečně věcí nás Čechů a Slováků a že platí Brežněvova slova která reprodukoval po návratu z jednání v Čierné při Čope Josef Smrkovský „eto vaše dělo“. Byl jsem na Staroměstském náměstí, kde ruské kanóny stály pod výstavním sálem označeným transparentem „Sovětské umění dvacátých let“. Byl jsem na Václavském náměstí kde mluvil Emil Zátopek a kde jsme vzdávali čest vlajce skropené krví prvních mrtvých.

Globální letní zamyšlení

Sami letos pociťujeme že letní dny jsou skutečně horké. Horké ale nejsou jen u nás. Vlny veder hlavně v USA si vybírají i daň na lidských životech. O teplotních rekordech se dovídáme v televizi. Jejich protikladem jsou pak nadměrné srážky spojené se záplavami. Taky s tím již máme výraznější zkušenosti. Někdo si posteskne, že jde o extremní počasí a má pravdu. Vzhledem k přemíře nejrůznějších starostí se nad touto situací příliš nezamýšlíme.

Impuls 99 společnost nevyléčí

Je sice hezké popsat situaci a hlásit se (hlavně tak obecně, aby se to prakticky nikoho nedotklo) k tomu že by se mělo změnit jednáni politiků. To ale nestačí. Je nutné, aby se každý zamyslel sám nad sebou a platí to zvláště pro ty, kteří mají větší možnost než jiní předvádět se v jakýchkoli mediích. Popis stavu společnosti jasně vyplývá z dopisů těch občanů kteří ještě nerezignovali a snaží se alespoň pojmenovat jednotlivé nepravosti s kterými se stále častěji setkávají na úrovni komunální. Z té komunální úrovně pak vychází i ta tzv.

Etika reportéra a majitele Regionální televize Turnov

O objektivitě a etice novinářské práce se v posledních týdnech dost diskutuje. Důvodem jsou nejen reakce politiků a návrh Tiskového zákona, ale i komentáře samotných novinářů. Tak jako velmi často bývá pravda na obou stranách. Nicméně všichni si začínají uvědomovat, že existuje něco co se od klasické novinařiny liší a tím je fenomén televize. Část televizních pracovníků postrádá základní pravidla slušnosti. Zatím co novinář si o rozhovor stále ještě dovede požádat, pro leckteré televizní pracovníky je to zbytečnost.

Vracíme se znovu ke kumulaci funkcí?

Na komunální úrovni se stalo téměř módou, že placení volení městští úředníci, hlavně se jedná o starosty a jejich zástupce, jsou dosazováni (často se nominují sami) do nejrůznějších funkcí ve správních radách podniků s městskou účastí, do komisí všech úrovní od místních přes okresní až po regionální, ale i ve společenských a zájmových organizacích. Ostatně totéž platí i pro řadu poslanců. Kumulace funkcí, a s tím často spojená nekontrolovatelná hospodářská a politická moc v regionu, nebo obci, bývá často ještě větší, než jakou pamatujeme z předešlého komunistického režimu.

Nejen etnické spory

Mnozí lidé spolu dovedou komunikovat jen v rovině vítězství a porážek. Buď jsem silnější, nebo slabší než ten druhý, buď zvítězím já, nebo on. Jeden musí nutně prohrát, a tak je to hra bez konce. Prohraji-li jednou, pak bojuji znovu jenom proto, abych příště vyhrál. Problém Albánců z Kosova, muslimů z Bosny, Kurdů z Turecka a Iránu, ale i Rómů u nás a dalších minorit z jiných oblastí, je v tom, že všechna mezinárodním společenstvím nabízená řešení jsou utopií.

Bude vedení města Turnova zodpovědné?

Programy jednotlivých subjektů účastnících se loni na podzim v Turnově komunálních voleb leccos slibovaly. Dovolím si citovat velice krásnou myšlenku místní ODS: Budeme prosazovat solidaritu zodpovědných, tedy výměnou za maximální svobodu jedince i vysokou míru jeho zodpovědnosti, nikoliv spolčení nezodpovědných.

V případě řešení, nebo spíš neřešení otázky hromadné dopravy a zastávek v centru města se přístup starosty a koaliční městské rady nejeví ani jako solidární, ani jako zodpovědný.

Existuje panelová noční můra?

Panelová sídliště se svou omezenou životností představují časovanou hrozbu. V posledních letech si to uvědomují naši architekti i stavitelé. Drobné opravy a úpravy nepomohou a na větší nejsou finanční prostředky. České Bronxy typu Chánova se pomalu vytvářejí i na dalších místech. Pražská sídliště Jižní město a Černý most se již něčemu podobnému začínají blížit. Ta situace ale není nová. Vzpomínám si na rok 1978 kdy jsem navštívil Jižní město poprvé. Má kamarádka z práce, Ing.

Komunistická strana není ten hlavní problém

Na Komunistickou stranu Čech a Moravy jako parlamentní stranu je poměrně dobře vidět a i přes to, že legitimita umožňuje jednotlivým jejím členům prezentovat se v mediích a ovlivňovat tak své voliče, nepokládám tuto stranu za příliš nebezpečnou. Pro celou společnost by bylo podstatně horší, kdyby fungovala ilegálně.

Co mně ale připadá jako mnohem vážnější problém a po uplynulých deseti letech také hůře kontrolovatelný, jsou velmi aktivní členové s komunistickou minulostí vyskytující se často na komunální úrovni ve vedení pravicových stran i v sociální demokracii.

Vzdělávání je víc než jen zdroj podnikatelských příjmů

Prestiž vzdělání byla v minulých desetiletích velice nízká. I přes to ale poskytovaly naše základní a střední školy svým absolventům poměrně slušné všeobecné vzdělání. Na kvalitě vzdělávání závisí, zda se celková gramotnost našeho obyvatelstva bude zvedat. Zatím to tak bohužel nevypadá. Vzdělaný učitel, který své žáky má rád a dovede je nadchnout pro svůj obor, určitě nezbohatne. Snaha o komercializaci a privatizaci školství, kterou podporují i někteří poslanci, znamená zatím jen problémy. Důvod je jasný.

Syndikovat obsah