Stárnutí jako jedno z celosvětových rizik

Mezi nejvážnější globální rizika prvních desetiletí příštího tisíciletí patří i stále rychlejší zvyšování počtu obyvatel země a jejich velice nerovnoměrné věkové zastoupení v jednotlivých částech zeměkoule. Zatím co bude výrazně přibývat mladých obyvatel v Asii, Africe a Jižní Americe, budou v rozvinutých zemích populace výrazně stárnout. Tempo a rozsah těchto demografických změn jsou již známy. To, jakým způsobem se bude řešit celkový přírůstek v rozvojových zemích a hlavně pak stárnutí populace v rozvinutých zemích je otázkou.

Vyhýbá se Turnovu korupce?

V hodnocení připravenosti našeho státu ke vstupu do Evropské unie je jedním z problémů, které mohou náš vstup zdržet, neřešená korupce ve státní i obecní správě. Podle posledních průzkumů se zdá, že více než třetina našich občanů se setkala během svého života s korupcí úředníků a státních zaměstnanců. Více než polovina je přesvědčena, že na státní, regionální i komunální úrovni je korupce nejčastějším přístupem k řešení problémů. O drobných i větších korupčních aférách na komunální i celostátní úrovni se dnes a denně dovídáme z tisku i televizních zpravodajství.

Strašidlo z Matiční ulice

Z celkem banálního komunálního rozhodnutí, postavit místo plotu zeď na ochranu pořádných před nepořádnými, dokázal kdosi vyrobit nejprve mediální bublinu a posléze strašidelný symbol přesahující hranice státu. Je to proti zdravému rozumu. Každý učitel ví, že perou-li se dva spolužáci z jedné lavice, je třeba je rozsadit.

Ještě k využití elektronické pošty

Někteří úředníci zneužívají nedostatků v legislativě týkající se elektronických medií k tomu, aby co nejvíce protahovali dobu svých odpovědí občanům, nebo se odpovědi vůbec vyhnuli. Návrh zákona o elektronickém podpisu, společně se zákonem o právu na informace, sice brzy problém vyřeší. Nicméně arogance a neochota některých úředníků zůstane problémem i nadále. Sami legislativci jsou přesvědčeni o tom, že v některých případech, a to zvláště na komunální úrovni jde pouze o neochotu úředníků.

Dluh, který stále roste

Obecné problémy životního prostředí, potažmo ekologie, jak v rovině globální, tak i regionální, mají stejný původ. Tímto původem je filozofie spotřební společnosti, která v návaznosti na průmyslovou revoluci poválečného období, výrazně změnila přístup lidstva k přírodě a celé planetě.

Všechno souvisí se vším. Budujeme pilně kapitalistickou spotřební společnost. Při honbě za majetkem zůstalo kdesi vzadu všechno ostatní. Měřítkem se stává vlastnictví zboží a zbožím se stalo úplně všechno. Majetnický přístup se dotýká i přírody.

MUDr. Václav Pařík - ideální starosta jaký nám chybí

Se jménem MUDr. Václava Paříka jsem se prvně seznámil v roce 1973, při studiu literatury o těžbě českých granátů. Později jsem zjistil, že byl nejen dobrým lékařem a milovníkem přírody, ale i vynikajícím starostou obce a zakladatelem muzea českého granátu v Třebenicích na Litoměřicku. Teprve nedávno jsem ale zjistil, že šlo o rodáka z Českého ráje.

Zemětřesení kolem středozemního moře mohou ještě pokračovat

V posledních týdnech jsme se dovídali o průběhu zemětřesení v Turecku a nyní i Řecku. Oba tyto státy a s nimi i některé další patří do pásu který je označován jako seismicky aktivní, kde k otřesům může docházet. Současná seismická aktivita se ale od starších zemětřesení (sám pamatuji ničivé zemětřesení, které poničilo v roce 1978 město Skoplja v jugoslávské Černé hoře) liší. Za v uvozovkách normální průběh lze označit zemětřesení trvající jen poměrně krátce a na určitém území jehož rozsah je závislý na hloubce epicentra (zdrojového bodu).

Proč nejsou některé ekologické aktivity důvěryhodné?

V minulých týdnech jsme zažili hned několik happeningových vystoupení, a to nejen těch militantnějších ekologických skupin. Jen namátkou „ochrana“ šumavského pralesa, obsazení pražské spalovny a další. Sleduji všechny projevy ochránců i „ochránců“ přírody. Obávám se, že v některých případech jde našim mladým aktivistům ani ne tolik o skutečnou ochranu přírody, potažmo životního prostředí, jako o snahu dosáhnout za každou cenu co nejvyšší publicity.

Do informační společnosti je ještě daleko

Žijeme v době, pro kterou je charakteristická exploze informací. Přibývají technické prostředky, které umožňují stále rychlejší přenos dat i přímou komunikaci. Vedle mobilních telefonů je stále významnější celosvětová síť internet a jeho elektronická pošta. Význam internetu stoupá s rozvojem počítačové techniky. Úřady, školy i podniky jsou již technikou vybaveny. Přibývá ale i domácností, ve kterých je osobní počítač běžným zařízením. Všichni, kteří své počítače využívají ke komunikaci, ušetří mnoho času.

Vzpomínka na 21. srpen

V roce 1968 jsem žil v Benátkách nad Jizerou, kde jsem pracoval ve Spojených závodech na výrobu karborunda a elektritu jako technický petrograf. To že jsme byli vojensky okupováni mně stejně jako mnoho jiných šokovalo. První okupační den 21.srpna jsem ale strávil v Praze. Neměl jsem v práci stání. Odjel jsem do Prahy na svém skútru ČZ, hned ráno když jsem se dověděl z rozhlasu co se děje. Před tím jsem ale disciplinovaně nahlásil, že si beru dlouho odkládanou dovolenou. Cestou jsem předjel několik kolon s okupačními vojáky.

Syndikovat obsah