Vyhýbá se Turnovu korupce?

V hodnocení připravenosti našeho státu ke vstupu do Evropské unie je jedním z problémů, které mohou náš vstup zdržet, neřešená korupce ve státní i obecní správě. Podle posledních průzkumů se zdá, že více než třetina našich občanů se setkala během svého života s korupcí úředníků a státních zaměstnanců. Více než polovina je přesvědčena, že na státní, regionální i komunální úrovni je korupce nejčastějším přístupem k řešení problémů. O drobných i větších korupčních aférách na komunální i celostátní úrovni se dnes a denně dovídáme z tisku i televizních zpravodajství.

Strašidlo z Matiční ulice

Z celkem banálního komunálního rozhodnutí, postavit místo plotu zeď na ochranu pořádných před nepořádnými, dokázal kdosi vyrobit nejprve mediální bublinu a posléze strašidelný symbol přesahující hranice státu. Je to proti zdravému rozumu. Každý učitel ví, že perou-li se dva spolužáci z jedné lavice, je třeba je rozsadit.

Ještě k využití elektronické pošty

Někteří úředníci zneužívají nedostatků v legislativě týkající se elektronických medií k tomu, aby co nejvíce protahovali dobu svých odpovědí občanům, nebo se odpovědi vůbec vyhnuli. Návrh zákona o elektronickém podpisu, společně se zákonem o právu na informace, sice brzy problém vyřeší. Nicméně arogance a neochota některých úředníků zůstane problémem i nadále. Sami legislativci jsou přesvědčeni o tom, že v některých případech, a to zvláště na komunální úrovni jde pouze o neochotu úředníků.

Dluh, který stále roste

Obecné problémy životního prostředí, potažmo ekologie, jak v rovině globální, tak i regionální, mají stejný původ. Tímto původem je filozofie spotřební společnosti, která v návaznosti na průmyslovou revoluci poválečného období, výrazně změnila přístup lidstva k přírodě a celé planetě.

Všechno souvisí se vším. Budujeme pilně kapitalistickou spotřební společnost. Při honbě za majetkem zůstalo kdesi vzadu všechno ostatní. Měřítkem se stává vlastnictví zboží a zbožím se stalo úplně všechno. Majetnický přístup se dotýká i přírody.

MUDr. Václav Pařík - ideální starosta jaký nám chybí

Se jménem MUDr. Václava Paříka jsem se prvně seznámil v roce 1973, při studiu literatury o těžbě českých granátů. Později jsem zjistil, že byl nejen dobrým lékařem a milovníkem přírody, ale i vynikajícím starostou obce a zakladatelem muzea českého granátu v Třebenicích na Litoměřicku. Teprve nedávno jsem ale zjistil, že šlo o rodáka z Českého ráje.

Proč nejsou některé ekologické aktivity důvěryhodné?

V minulých týdnech jsme zažili hned několik happeningových vystoupení, a to nejen těch militantnějších ekologických skupin. Jen namátkou „ochrana“ šumavského pralesa, obsazení pražské spalovny a další. Sleduji všechny projevy ochránců i „ochránců“ přírody. Obávám se, že v některých případech jde našim mladým aktivistům ani ne tolik o skutečnou ochranu přírody, potažmo životního prostředí, jako o snahu dosáhnout za každou cenu co nejvyšší publicity.

Zemětřesení kolem středozemního moře mohou ještě pokračovat

V posledních týdnech jsme se dovídali o průběhu zemětřesení v Turecku a nyní i Řecku. Oba tyto státy a s nimi i některé další patří do pásu který je označován jako seismicky aktivní, kde k otřesům může docházet. Současná seismická aktivita se ale od starších zemětřesení (sám pamatuji ničivé zemětřesení, které poničilo v roce 1978 město Skoplja v jugoslávské Černé hoře) liší. Za v uvozovkách normální průběh lze označit zemětřesení trvající jen poměrně krátce a na určitém území jehož rozsah je závislý na hloubce epicentra (zdrojového bodu).

Do informační společnosti je ještě daleko

Žijeme v době, pro kterou je charakteristická exploze informací. Přibývají technické prostředky, které umožňují stále rychlejší přenos dat i přímou komunikaci. Vedle mobilních telefonů je stále významnější celosvětová síť internet a jeho elektronická pošta. Význam internetu stoupá s rozvojem počítačové techniky. Úřady, školy i podniky jsou již technikou vybaveny. Přibývá ale i domácností, ve kterých je osobní počítač běžným zařízením. Všichni, kteří své počítače využívají ke komunikaci, ušetří mnoho času.

Vzpomínka na 21. srpen

V roce 1968 jsem žil v Benátkách nad Jizerou, kde jsem pracoval ve Spojených závodech na výrobu karborunda a elektritu jako technický petrograf. To že jsme byli vojensky okupováni mně stejně jako mnoho jiných šokovalo. První okupační den 21.srpna jsem ale strávil v Praze. Neměl jsem v práci stání. Odjel jsem do Prahy na svém skútru ČZ, hned ráno když jsem se dověděl z rozhlasu co se děje. Před tím jsem ale disciplinovaně nahlásil, že si beru dlouho odkládanou dovolenou. Cestou jsem předjel několik kolon s okupačními vojáky.

Moje normalizační písnička

První okupační den 21.srpen 1968 jsem strávil v Praze. Neměl jsem v práci stání. Musím se přiznat, že jsem byl šokován, protože jsem věřil tomu, že Československý vývoj je skutečně věcí nás Čechů a Slováků a že platí Brežněvova slova která reprodukoval po návratu z jednání v Čierné při Čope Josef Smrkovský „eto vaše dělo“. Byl jsem na Staroměstském náměstí, kde ruské kanóny stály pod výstavním sálem označeným transparentem „Sovětské umění dvacátých let“. Byl jsem na Václavském náměstí kde mluvil Emil Zátopek a kde jsme vzdávali čest vlajce skropené krví prvních mrtvých.

Syndikovat obsah