Spravedlnost jako problém

Na ulicích, v Senátu i Poslanecké sněmovně PČR se v současné rozjitřené době často používá slovo „spravedlnost“. Patří do arzenálu politiky i publicisty nejčastěji zneužívaných pojmů. Přitom by se zdálo, že význam by měl být jednoznačný a nezaměnitelný.
Tomáš Akvinský říká: „Spravedlnost je trvalá správnost mysli, skrze kterou člověk činí to, co má za daných okolností činit.“ Svatý Augustin pak uvádí: „Spravedlnost je uspořádání duše podle ctnosti, z něhož vyplývá, že nejsme ničími služebníky, leč služebníky Boha samého.“

Pár slov k výročí Charty 77

Převzato z analýzy 17. listopadu - autor Miroslav Dolejší: CHARTA 77. Z prvních 217 signatářů Charty 77 z 1. 1. 1977 bylo 156 bývalých komunistů, mezi nimiž se nalézají jména osob, výrazně zkompromitovaných přímou nebo nepřímou účastí na teroru komunistů v padesátých letech jako ku příkladu: František Krigel, Ladislav Lis, Ludmila Jankovcová, Gertruda Sekaninová-Čakrtová, Jiří Hájek, Miloš Hájek, Oldřich Hromádka, Karel Šiktanc, Ludvík Vaculík, Pavel Kohout, Jarmila Taussigová, Jaroslav Šabata, Luděk Pachman, atd.

K výročí vzniku republiky

Tento historický text není třeba komentovat, dokazuje že historie se vyvíjí bez ohledu na to co je pro jednotlivé národy vhodné. Níže předkládám co napsal František Palacký do Frankfurtu 11. dubna 1848 sněmu „německých vlastencův“ kam byl pozván. Dopis dne 6. dubna l.t., kterýmžto jste mi, vysoce vážení pánové, prokázali čest, že jste mne pozvali do Frankfurta, abych se oučastnil jednání Vašich, hlavně smě­řujících k tomu, aby co nejrychleji svolán byl německý parlament, - nyní právě mne poštou došel.

Chování společnosti v pohledu křesťanky

Jsem sice jen velmi vlažný křesťan, ale slova paní Anny Grahamové vztahující se ke společenskému vývoji, mne zaujala a myslím si, že nebudu sám. Doporučuji k přečtení věřícím i ateistům, věřím že každého přinutí k zamyšlení. Dcera jednoho prominentního Američana Anna Grahamová byla interwievována v pořadu “Early Show” a moderátorka se jí zeptala: “Jak mohl Bůh něco takového dopustit?” (myšleny tím byly útoky z 11. září). Na dotaz odpověděla:

Krize vzdělávání

Ke kritice nedobrého stavu školství se již přihlásil i nový ministr školství Josef Dobeš, a to se s resortem teprve začíná blíže seznamovat. Je logické, že není ani zdaleka sám kdo přichází na to, že se postupně zhoršují i znalostní výkony žáků základních škol.

Celoživotní vzdělávání s otazníkem

Podíl vzdělávaných dospělých v ČR rok od roku klesá. Novináře o tom informoval ředitel Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR Tomáš Langer. Stát podle něho vzdělávání dospělých podporuje jen minimálně. Problém je, že pro ministerstvo školství končí vzdělávání po absolvování jednotlivých stupňů škol. Úřední názor ministerstva je, že člověk se dozvěděl vše potřebné k životu ve škole, a není důvod se vzdělávat dál.
Situace v celoživotním vzdělávání je poslední léta nevyhovující. Chybí zde koncepce státu.

Měřítko kvality vysokoškolského vzdělání

Mezi nejlepší vysoké školy světa patří hlavně americké university, ale i řada těch evropských. Pro ČR ale není lichotivé, že mezi pětset „top“ universit se, z 26 veřejných a 45 soukromých vysokých škol, dostala jako jediná Karlova universita, dělí se o 201. až 300. místo v pořadí.
Hodnocením nejlepších vysokých škol se věnuje již řadu let specializované centrum Šanghajské univerzity.

K čemu je vychovávána mladá generace

Kde se bere v dětech agresivní chování, snaha bezohledně se prosazovat, ovládat druhé a cíleně jim ubližovat? Co vede děti k vandalismu a experimentování s drogami? Tyto otázky jsou v současné době nadmíru aktuální nejen v České republice, ale i v mnoha dalších evropských státech. Tragické události v německém Winnendenu kde vlastně v březnu 2009 zbytečně přišlo, včetně atentátníka, nazmar 16 životů. Tamní terorista, je jen výrazným vykřičníkem nutícím k přehodnocení současné výchovy.

Projev prvního postkomunistického prezidenta, který stojí za připomenutí

Václav HAVEL - PREZIDENTSKÝ PROJEV v roce 1989: Komunisté vás budou strašit nezaměstnaností, není to pravda, ničeho se nebojte. Dvacet let tvrdila oficiální propaganda, že jsem nepřítelem socialismu, že chci v naší zemi obnovit kapitalismus, že jsem ve službách imperialismu, od něhož přijímám tučné výslužky, že chci být majitelem různých podniků ... Byly to všechno lži, jak se záhy přesvědčíte, protože tu brzy začnou vycházet knihy, z nichž bude zřejmé, kdo jsem a co si myslím, Slibuji vám, že funkci prezidenta vezmu na jedno volební období, ale pak bych se chtěl věnovat práci dramatika.

Jak je to s českou demokracií

Současná stranická demokracie není "demokracií pro lid a skrze lid", jak zní idea demokracie americké. Této zemi chybí vyzkoušené demokratické principy prověřené lety svobodného života. Především to není skutečná demokracie. Demokracie není totiž jen souhrn jakýchsi formálních pravidel umožňující ryze stranický zastupitelský princip s formální pluralitou stran či institucí, nýbrž stav ducha společnosti.
"Řádně zvolení" zástupci lidu - poslanci a senátoři - nezastupují ve skutečnosti občany, ale především politické strany, které je dosadily na volební listiny.
Syndikovat obsah