Krize vzdělávání

Ke kritice nedobrého stavu školství se již přihlásil i nový ministr školství Josef Dobeš, a to se s resortem teprve začíná blíže seznamovat. Je logické, že není ani zdaleka sám kdo přichází na to, že se postupně zhoršují i znalostní výkony žáků základních škol.

Celoživotní vzdělávání s otazníkem

Podíl vzdělávaných dospělých v ČR rok od roku klesá. Novináře o tom informoval ředitel Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR Tomáš Langer. Stát podle něho vzdělávání dospělých podporuje jen minimálně. Problém je, že pro ministerstvo školství končí vzdělávání po absolvování jednotlivých stupňů škol. Úřední názor ministerstva je, že člověk se dozvěděl vše potřebné k životu ve škole, a není důvod se vzdělávat dál.
Situace v celoživotním vzdělávání je poslední léta nevyhovující. Chybí zde koncepce státu.

Měřítko kvality vysokoškolského vzdělání

Mezi nejlepší vysoké školy světa patří hlavně americké university, ale i řada těch evropských. Pro ČR ale není lichotivé, že mezi pětset „top“ universit se, z 26 veřejných a 45 soukromých vysokých škol, dostala jako jediná Karlova universita, dělí se o 201. až 300. místo v pořadí.
Hodnocením nejlepších vysokých škol se věnuje již řadu let specializované centrum Šanghajské univerzity.

K čemu je vychovávána mladá generace

Kde se bere v dětech agresivní chování, snaha bezohledně se prosazovat, ovládat druhé a cíleně jim ubližovat? Co vede děti k vandalismu a experimentování s drogami? Tyto otázky jsou v současné době nadmíru aktuální nejen v České republice, ale i v mnoha dalších evropských státech. Tragické události v německém Winnendenu kde vlastně v březnu 2009 zbytečně přišlo, včetně atentátníka, nazmar 16 životů. Tamní terorista, je jen výrazným vykřičníkem nutícím k přehodnocení současné výchovy.

Projev prvního postkomunistického prezidenta, který stojí za připomenutí

Václav HAVEL - PREZIDENTSKÝ PROJEV v roce 1989: Komunisté vás budou strašit nezaměstnaností, není to pravda, ničeho se nebojte. Dvacet let tvrdila oficiální propaganda, že jsem nepřítelem socialismu, že chci v naší zemi obnovit kapitalismus, že jsem ve službách imperialismu, od něhož přijímám tučné výslužky, že chci být majitelem různých podniků ... Byly to všechno lži, jak se záhy přesvědčíte, protože tu brzy začnou vycházet knihy, z nichž bude zřejmé, kdo jsem a co si myslím, Slibuji vám, že funkci prezidenta vezmu na jedno volební období, ale pak bych se chtěl věnovat práci dramatika.

Jak je to s českou demokracií

Současná stranická demokracie není "demokracií pro lid a skrze lid", jak zní idea demokracie americké. Této zemi chybí vyzkoušené demokratické principy prověřené lety svobodného života. Především to není skutečná demokracie. Demokracie není totiž jen souhrn jakýchsi formálních pravidel umožňující ryze stranický zastupitelský princip s formální pluralitou stran či institucí, nýbrž stav ducha společnosti.
"Řádně zvolení" zástupci lidu - poslanci a senátoři - nezastupují ve skutečnosti občany, ale především politické strany, které je dosadily na volební listiny.

Pár slov k demonstraci vysokoškoláků:

Šlo o »pochod produktů«, akci iniciativy Vzdělání není zboží (konanou 12.3.2010), která kritizuje rostoucí vliv soukromé sféry na vzdělávací proces. Jde o upřednostňování produkce jednostranných specialistů pro firemní zájmy před širším věděním. Studenti svým pochodem upozorňovali, že jimi kritizovaný Boloňský proces školských reforem, který převzalo a chce se jím řídit i ministerstvo školství ČR. je špatný.

Vznikl nový klub Věcí Veřejných v Turnově

Turnov – Na sklonku minulého rok byl v „Srdci Českého ráje“ ustaven další klub nového politického uskupení VV (Věci veřejné), v jehož celostátním čele stojí známý publicista a spisovatel Radek John. Stalo se tak odpoledne 22. prosince v salonku restaurace U muzea, kde se sešlo několik jeho příznivců.

Stojí společnost o kritické myšlení?

Kritické myšlení je "pečlivé a uvážené rozhodnutí o tom, zda nějaké tvrzení přijmeme, odmítneme, nebo se o něm zřekneme úsudku. Součástí tohoto myšlení je stupeň jistoty, se kterou nějaké tvrzení přijmeme nebo odmítneme." Rozdíl mezi kritickým a nekritickým myšlením bývá v lepším případě rozdílem mezi skutečností a iluzí, v horším případě rozdílem mezi existencí a zánikem. Proč? Znalosti kriticky myslících lidí bývají široké a hluboké, interdisciplinární a otevřené. Kriticky myslící člověk nebývá herec, moralista, hlásná trouba propagandy ani fachidiot. Zato bývá racionální.

Zastupitelská demokracie a vládnutí politických stran není v pořádku

Dokud byl svět rozdělen na dva tábory z nichž měl každý svou supervelmoc určující pravidla, a každý měl svého nepřítele, bylo vše jednodušší. Západ prosazoval individuální lidská práva (svobodu pohybu, svobodu slova, spolčování atd.), Východ svobodu individuální potlačoval, a protežoval třídní kolektivismus. Jako náhražku za svobodu nabízel právo na práci a základní sociální jistoty. Pád komunismu znamenal strukturální změnu celé mezinárodní politiky. Předchozí polarizaci a s ní spojený řád vystřídal chaos.

Syndikovat obsah