Rozdíl mezi papežem Františkem a našim kardinálem Dukou

Nedávno zcela zapadla drobná zpráva (o které ale referoval např. britský Guardian) o jednom ranním kázání papeže Františka. Zaregistroval jsem ji u nás pouze v Britských listech, z nichž cituji: »Papež František přednesl kázání, v němž ostře odsoudil ty, kdo obdarovávají církev, ale přitom okrádají stát. Distancoval se také od osob zapletených do korupce. Podle papeže křesťané, kteří věnují dary církvi, ale kradou ze státního, vedou 'dvojí život' a jsou hříšníky zasluhujícími potrestání.

Mělo by platit i pro naše církevní hodnostáře

Jde o zprávu ČTK: Papež František včera vydal velmi věcný, ale zároveň zásadní dokument, ve kterém shrnuje úkoly, priority a cíle svého pontifikátu a naznačuje, jak by měla být katolická církev reformována. Tzv. apoštolskou exhortaci František napsal k ukončení Roku víry. Uvádí v ní mj., že církev by měla mít hlavně funkci misijní a neměla by se bát ušpinit si ruce, když bude pomáhat chudým a utlačovaným. Papež v dokumentu čerpá ze svých kázání, projevů a rozhovorů, jež uskutečnil za osm měsíců ve funkci.

Proč mám problém s ÚSTR (ústavem pro studium totalitního režimu)

Dávali jsme před časem jako Demokratický klub vyjádření k personálním strkanicím v tomto nesystémově založeném ústavu. Osobně jsem přesvědčen že je tragedií, když je historie selektována politicky jmenovanými „odborníky“. Připomínal jsem během diskuse k usnesení Dk senátora Štětinu, který je jedním z nejkřiklavějších antikomunistů ačkoli má komunistickou minulost a podepsal spolupráci s Stb. Jiným exponujícím se antikomunistou je prof. FFUK Tomáš Halík, o jehož životních osudech, které vynechal ve svém CV, se objevují zprávy až nyní.

Země jako vesmírný terč s podtitulem Minulost a budoucnost srážek Země s vesmírnými tělesy

Zajímavou publikaci věnovanou astroblémům, impaktům a jejich vlivu na vývoj Země napsal RNDr. Jiří Jiránek. Vyda­la jí Euromedia Group, k.s. v edici Universum Knižního klubu v druhé polovině roku 2012. Cel­kový rozsah je 399 stran, ze kterých 59 představují užitečné tabulky, výstižný významový slovník, přehled použité literatury a rejstřík. Nad rámec tiskových stran je 24 stran s celkem 58 barevnými fotografiemi meteoritů, kosmických těles ale hlavně různých kráterů. V textu je ještě množství ilustračních černobílých fotografií.

Slova, která platí

V interview pro Lidové noviny 18. července v roce 1926 Karlu Čapkovi na tehdejší, ale i dnes aktuální společenské problémy odpovídal T. G. Masaryk. Dovolil jsem si vybrat dvě otázky Karla Čapka a následující odpovědi pana presidenta T.G.Masaryka, které mne nejvíce zaujaly. Věřím, že nikomu neublíží, když se s nimi nyní seznámí. K.Č. - Nezdá se Vám, pane presidente, že náš občanský život je přepolitizován? TGM. - Zčásti ano, zčásti ne.

Ke snaze zakrývat nová svinstva primitivním antikomunismem

Dělící čára po ruské okupaci v roce 1968 a následujících normalizačních letech neprocházela mezi komunisty a nekomunisty, ale mezi občanskou ctí a ochotou obětovat tuto čest a slušnost kariéře, nejrůznějším výhodám a privilegiím. Halasně se prosazující, původně loajální, „odpůrci komunismu“ propagují své názorové pojetí vytvářením pseudokapitalismu, který je v jejich pojetí často nezákonný, násilnický a hlavně placený ze společných prostředků (státního a obecních rozpočtů), čímž se od toho, který zde má vzniknout, výrazně liší.

Spravedlnost jako problém

Na ulicích, v Senátu i Poslanecké sněmovně PČR se v současné rozjitřené době často používá slovo „spravedlnost“. Patří do arzenálu politiky i publicisty nejčastěji zneužívaných pojmů. Přitom by se zdálo, že význam by měl být jednoznačný a nezaměnitelný.
Tomáš Akvinský říká: „Spravedlnost je trvalá správnost mysli, skrze kterou člověk činí to, co má za daných okolností činit.“ Svatý Augustin pak uvádí: „Spravedlnost je uspořádání duše podle ctnosti, z něhož vyplývá, že nejsme ničími služebníky, leč služebníky Boha samého.“

Pár slov k výročí Charty 77

Převzato z analýzy 17. listopadu - autor Miroslav Dolejší: CHARTA 77. Z prvních 217 signatářů Charty 77 z 1. 1. 1977 bylo 156 bývalých komunistů, mezi nimiž se nalézají jména osob, výrazně zkompromitovaných přímou nebo nepřímou účastí na teroru komunistů v padesátých letech jako ku příkladu: František Krigel, Ladislav Lis, Ludmila Jankovcová, Gertruda Sekaninová-Čakrtová, Jiří Hájek, Miloš Hájek, Oldřich Hromádka, Karel Šiktanc, Ludvík Vaculík, Pavel Kohout, Jarmila Taussigová, Jaroslav Šabata, Luděk Pachman, atd.

K výročí vzniku republiky

Tento historický text není třeba komentovat, dokazuje že historie se vyvíjí bez ohledu na to co je pro jednotlivé národy vhodné. Níže předkládám co napsal František Palacký do Frankfurtu 11. dubna 1848 sněmu „německých vlastencův“ kam byl pozván. Dopis dne 6. dubna l.t., kterýmžto jste mi, vysoce vážení pánové, prokázali čest, že jste mne pozvali do Frankfurta, abych se oučastnil jednání Vašich, hlavně smě­řujících k tomu, aby co nejrychleji svolán byl německý parlament, - nyní právě mne poštou došel.

Chování společnosti v pohledu křesťanky

Jsem sice jen velmi vlažný křesťan, ale slova paní Anny Grahamové vztahující se ke společenskému vývoji, mne zaujala a myslím si, že nebudu sám. Doporučuji k přečtení věřícím i ateistům, věřím že každého přinutí k zamyšlení. Dcera jednoho prominentního Američana Anna Grahamová byla interwievována v pořadu “Early Show” a moderátorka se jí zeptala: “Jak mohl Bůh něco takového dopustit?” (myšleny tím byly útoky z 11. září). Na dotaz odpověděla:
Syndikovat obsah