Je zábavná pyrotechnika skutečně zábavná?

Bouchací kuličky, petardy a nejrůznější rachejtle se prodávají na mnohých místech a jsou, bez ohledu na předpisy, dostupné i těm nejmladším. Na přelomu roku se s rámusem člověk do určité míry smiřuje, i když osobně ani v tyto dny používání tzv. „zábavné pyrotechniky“ uvnitř města příliš nefandím. Mnozí turnováci si možná vzpomenou na poslední dny loňského roku, kdy na parkovišti pod Hlubokou ulicí byl jen jediný stánek a to právě s pyrotechnickými výrobky. Reklamu, kterou si prodávající dělali odpalováním petard měla posoudit a bohužel neposoudila městská policie.

Nezapomínáme na životní prostředí?

Všechno souvisí se vším. Budujeme pilně kapitalistickou spotřební společnost. Při honbě za majetkem zůstalo kdesi vzadu všechno ostatní. Měřítkem se stává vlastnictví zboží a zbožím se stalo úplně všechno. Majetnický přístup se dotýká i přírody. Necitelný vztah k přírodě kolem nás, vychází ze závislosti na konzumaci stále větších částí jejích zdrojů. Mezi naší civilizací a světem přírody dochází k výraznějším konfliktům. Ohrožení životního prostředí dnes už nemá jen lokální nebo regionální charakter. Existuje řada strategických hrozeb.

Vzpomínka na prvosestup do jeskyně u Bozkova

Jediné zpřístupněné jeskyně v severních Čechách dolomitové jeskyně v Bozkově u Semil oslaví 30 let od svého zpřístupnění veřejnosti. Před padesáti dvěma lety, v roce 1947 byl v malém lůmku u Bozkova uvolněn vstup do puklinové chodby. Po deseti letech od prvního nálezu došlo k hlavním objevům podzemních jezer. Brzy poté se přistoupilo ke zpřístupňování a v roce 1969 navštívili zpřístupněné jeskyně první turisté.

V letošním roce oslaví také své 70 narozeniny prof. Ferry Fediuk. Profesor Fediuk, nás učil petrologii na přírodovědecké fakultě Karlovy university v Praze.

Čeká nás jen to, co si sami zvolíme

Už řadu měsíců politické strany, místo konstruktivní práce, přešlapují na místě. Jen se bojuje o židle a židličky. Je to nepochopitelné v době, kdy životním zájmem nejen straníků, ale celé společnosti, je řešit velmi rychle narůstající problémy hospodářské i sociální. Otázkou ovšem je jak. V centru i jednotlivých obcích a okresech to vypadá, jako že problémy občanů státní úředníky obtěžují. Dostupnost zdravotní péče, školního vzdělání, bezpečnost občanů, ani čistota životního prostředí se na regionální úrovni neřeší.

Odpady a životní prostředí

Za odpad považujeme všechno, co je podle našich představ nepoužitelné, nebo natolik opotřebované, že nám náklady na opravu připadají vyšší než na likvidaci. Tato definice je ale neúplná, protože pro naší současnou společnost je odpadem i všechno to, co je produkováno v nadměrném množství, počínaje zbraněmi a nevyžádanými reklam-ními prospekty konče. V moderní civilizaci jsme si ovšem zvykli hodnotit jako odpad prakticky všechny přírodní zdroje, které se nám nepodařilo nějak komerčně využít. Při každém zpracování přírodních surovin „na něco užitečného“ vytváříme odpad hned dvakrát.

Zákopová válka ODS

Zatím co vedení v čele s Václavem Klausem činí úspěšně obstrukce bránící ustavení nové vlády, ostatní členové, vesměs pracovníci státní správy v obcích a okresech bojují o přežití na svých funkčních místech a o udržení skutečné výkonné moci ve státě. Od přednostů okresních úřadů, starostů a primátorů se občané dovídají, že v dosahu jejich správy je všechno v nejlepším pořádku a není třeba žádných změn.

Blíží se konec pravice v Čechách?

Jde jen o poloviční dotaz a současně poloviční konstatování. Nemám nejmenší důvod k optimismu. Politická odpovědnost předsedy ODS a s ním celého jejího vedení za současnou krizi je neoddiskutovatelná. Pokud odznak s modrým ptákem měl až do současnosti podobný význam jako před lety rudá knížka, totiž že se s ním snáze a rychleji stoupalo na pomyslném společenském žebříčku, je logické že se i kolem původně slušného jádra vytvořila krusta z bláta.

Bozkovské dolomitové jeskyně

Jediné zpřístupněné jeskyně v severních Čechách, dolomitové jeskyně v Bozkově u Semil, oslavují letos třicáté výročí od zpřístupnění veřejnosti. Všechno začalo roku 1947 v lůmku Na vápenici u Bozkova nedaleko Semil. Po jednom odstřelu se objevila krasová dutina, která nedala spát několika místním občanům. Začali zde kopat s představou, že objeví větší jeskyni. V roce 1957 se jim skutečně podařilo proniknout do podzemí. O svém objevu informovali pražské odborníky.

Syndikovat obsah