Choceňské železo stále záhadou

V srpnu roku 1844 došlo při hloubení železničního tunelu u Chocně ve východních Čechách k nálezu unikátních úlomků ryzího železa. Zaujaly i pana guberniálního radu K. A. Neumanna, který zde byl na inspekční návštěvě. Jednalo se o úlomky vyvezené z tunelu v odvalovém materiálu. Při pátrání odkud železo pochází, zjistil zvídavý gubernální rada, že úlomky železa vypadly z polohy plastičtějšího slínovce. Tato poloha uložená mezi masivními opukami (spongility) je součástí křídových sedimentů, kterými tunel prochází. Schematizovaný geologicky řez choceňským tunelem je na připojeném obrázku.

Zlato a jeho vlastnosti

Ve starověkých říších zněl název zlata různě, vždy ale bylo zlato spojováno se sluncem. Staroegyptské označení nub je obsaženo v názvu Nubie kde Egypťané větší část svého zlata těžili. Babylonský název hurasu se podobá starořeckému označení chrysos. Staroindické označení ayas a také latinský název aurum (který je ve skutečnosti etruského původu) znamená žlutý. Stejný význam má označení ve všech dalších jazycích ať jde o starogermánské gulth, gelo nebo gelvo, litevské geltas, finské kulda.

Vývoj minerálních druhů

Evoluční teorie o vývoji rostlinných a živočišných druhů Charlesa Roberta Darwina je obecně známa a dnes již žádný z odborníků o ní nepochybuje, i když k jejímu primitivně materialistickému výkladu je celá řada výhrad. Méně se však ví o postupném evolučním vývoji minerálních druhů, které tvoří naši planetu a vyskytují se ve sluneční soustavě.

V současně době je na Zemi známo, podle různých odhadů kolem 2500 druhů minerálů. Každým rokem se v různých laboratořích světa podaří určit 10 až 30 nových. Strukturní i chemická skladba jednotlivých minerálů je velmi pestrá.

Spotřebitel elektrické energie a ČEZ - záleží vůbec monopolům na jejich zákaznících?

Hladina mé spotřebitelské trpělivosti přetekla v pondělí 26. ledna večer. Seděl jsem jako obvykle u počítače a upravoval svůj návrh komplexního řešení úklidu města po komunálních volbách. Ve 23 hodin vypadl počítač a zhasla světla. Celý Kamenec (jedna z městských částí Turnova) byl bez elektrického proudu. Má první rekce byla, začalo trochu mrznout a už tu máme poruchu. Zvedl jsem telefon a zavolal poruchovou službu ČEZ v Semilech. Informace mně trochu šokovala: Jde o plánovanou odstávku.

Je zábavná pyrotechnika skutečně zábavná?

Bouchací kuličky, petardy a nejrůznější rachejtle se prodávají na mnohých místech a jsou, bez ohledu na předpisy, dostupné i těm nejmladším. Na přelomu roku se s rámusem člověk do určité míry smiřuje, i když osobně ani v tyto dny používání tzv. „zábavné pyrotechniky“ uvnitř města příliš nefandím. Mnozí turnováci si možná vzpomenou na poslední dny loňského roku, kdy na parkovišti pod Hlubokou ulicí byl jen jediný stánek a to právě s pyrotechnickými výrobky. Reklamu, kterou si prodávající dělali odpalováním petard měla posoudit a bohužel neposoudila městská policie.

Nezapomínáme na životní prostředí?

Všechno souvisí se vším. Budujeme pilně kapitalistickou spotřební společnost. Při honbě za majetkem zůstalo kdesi vzadu všechno ostatní. Měřítkem se stává vlastnictví zboží a zbožím se stalo úplně všechno. Majetnický přístup se dotýká i přírody. Necitelný vztah k přírodě kolem nás, vychází ze závislosti na konzumaci stále větších částí jejích zdrojů. Mezi naší civilizací a světem přírody dochází k výraznějším konfliktům. Ohrožení životního prostředí dnes už nemá jen lokální nebo regionální charakter. Existuje řada strategických hrozeb.

Vzpomínka na prvosestup do jeskyně u Bozkova

Jediné zpřístupněné jeskyně v severních Čechách dolomitové jeskyně v Bozkově u Semil oslaví 30 let od svého zpřístupnění veřejnosti. Před padesáti dvěma lety, v roce 1947 byl v malém lůmku u Bozkova uvolněn vstup do puklinové chodby. Po deseti letech od prvního nálezu došlo k hlavním objevům podzemních jezer. Brzy poté se přistoupilo ke zpřístupňování a v roce 1969 navštívili zpřístupněné jeskyně první turisté.

V letošním roce oslaví také své 70 narozeniny prof. Ferry Fediuk. Profesor Fediuk, nás učil petrologii na přírodovědecké fakultě Karlovy university v Praze.

Čeká nás jen to, co si sami zvolíme

Už řadu měsíců politické strany, místo konstruktivní práce, přešlapují na místě. Jen se bojuje o židle a židličky. Je to nepochopitelné v době, kdy životním zájmem nejen straníků, ale celé společnosti, je řešit velmi rychle narůstající problémy hospodářské i sociální. Otázkou ovšem je jak. V centru i jednotlivých obcích a okresech to vypadá, jako že problémy občanů státní úředníky obtěžují. Dostupnost zdravotní péče, školního vzdělání, bezpečnost občanů, ani čistota životního prostředí se na regionální úrovni neřeší.

Odpady a životní prostředí

Za odpad považujeme všechno, co je podle našich představ nepoužitelné, nebo natolik opotřebované, že nám náklady na opravu připadají vyšší než na likvidaci. Tato definice je ale neúplná, protože pro naší současnou společnost je odpadem i všechno to, co je produkováno v nadměrném množství, počínaje zbraněmi a nevyžádanými reklam-ními prospekty konče. V moderní civilizaci jsme si ovšem zvykli hodnotit jako odpad prakticky všechny přírodní zdroje, které se nám nepodařilo nějak komerčně využít. Při každém zpracování přírodních surovin „na něco užitečného“ vytváříme odpad hned dvakrát.

Zákopová válka ODS

Zatím co vedení v čele s Václavem Klausem činí úspěšně obstrukce bránící ustavení nové vlády, ostatní členové, vesměs pracovníci státní správy v obcích a okresech bojují o přežití na svých funkčních místech a o udržení skutečné výkonné moci ve státě. Od přednostů okresních úřadů, starostů a primátorů se občané dovídají, že v dosahu jejich správy je všechno v nejlepším pořádku a není třeba žádných změn.

Syndikovat obsah