Státní úředníci zatím ještě šetřit nezačali

Zúčastnil jsem se v sobotu 6. února 1999 maturitního plesu turnovského gymnázia v Kulturním domě v Pěnčíně. Je to od Turnova přeci jen několik kilometrů vzdáleno. Patřím mezi ty, kteří se na podobné akce raději vezou a tak mně potěšilo, že byla pro účastníky zajištěna doprava autobusem. Plesu se pochopitelně zúčastnili i motoristé. Nic proti tomu. Jedna věc mně ale přeci jenom rozladila.

Společnost tvoří lidé, nikoliv název politického zřízení

Co by dělal občan ČR s nepodplatitelným, spravedlivým představitelem moci? Jak by se domohl svých sobeckých cílů? Je smutné, že stále ještě většina občanů našeho státu chce „spravedlnost“ jen pro svoji rodinu, ale pro ostatní tzv. cizí lidi už ne. „Ostatní“ je nezajímají.

V čem vězí rozpolcenost české společnosti?

Pod tímto názvem se zamýšlí v listopadovém Dialogu demokratického klubu kolega Jiří Cach. Vzhledem k tomu, že jde o úvahu velmi aktuální dovoluji si její větší část předložit i dalším čtenářům. Je nutno si uvědomit, že každé zobecnění vychází z detailů, no a s těmi detaily se setkáváme nejen ve velké politice ale i v té komunální. Nechejme ale promluvit Jiřího Cacha:

Když přišla kýžená chvíle zhroucení komunistického režimu v naší republice v r.

Turnovští zastupitelé zvolili starostu

Pondělní slavnostní volba starosty Turnova proběhla 30. 11. 1998, po předchozích dvoutýdenních dohodách, režírovaných RNDr. Františkem Pelcem z US a provozovatelem soukromé turnovské televize JUDr. Milanem Brunclíkem poměrně hladce. Strany ODS, US, Nezávislý blok a zástupci KSČM, ke kterým se připojili i dva ze čtyř zastupitelů ČSSD, vytvořily účelovou koalici. V opozici se ocitla ODA, KDU-ČSL a Volba pro město. Cíle bylo dosaženo. Sedmnácti hlasy, ze dvacetisedmi, byl zvolen ing. Milan Hejduk, který v uplynulém období vykonával funkci místostarosty.

Zamyšlení nad komunálními volbami

I mizerná demokracie je lepší než totalita. V totalitním státě je člověk - občan jen hříčkou v rukou státního aparátu. Otázkou je, kde je ale hranice mezi jedním a druhým. První dekáda demokratického vývoje po předchozí komunistické totalitě se významnými úspěchy chlubit nemůže. Vyměnila se (a i to jen částečně, protože český národ je odborníkem v převlékání kabátů) vládnoucí „elita“, méně již státní a ministerští úředníci, téměř vůbec ne učitelé a kulturní pracovníci. Jsou uzákoněna některá lidská práva.

Vznik drahých kamenů podle Hildegardy von Bingen

K oblíbeným pracím středověku patřily traktáty o drahých kamenech a jejich významu, označovány byly jako Lithika (z řeckého lithos = kámen), nebo Lapidaria (z latinského lapis = kámen). Mezi ty zajímavé patří i De Lapidibus od Hildegardy von Bingen (1098 - 1179). Jde o čtvrtou knihu z jejího rozsáhlejšího díla Fyzika. Oddíl o drahých kamenech byl dokončen v roce 1150.

Hildegarda byla od svých osmi let žákyní poustevnice Jutty von Spanheim z Disibodenbergu.

Pyrenejští speleologové znají Bozkovské jeskyně

Na začátku července jsem se vrátil z jižní Francie. Strávil jsem zde několik týdnů studiem zdejších jeskyní. Měl jsem při tom možnost hovořit s francouzskými jeskyňáři, studenty vysokých škol a pracovníky Pyrenejského národního parku. Pohyboval jsem se v areálu o rozloze více než pět tisíc kilometrů čtverečních. Navštívil jsem řadu zpřístupněných a několik desítek dalších jeskyní a propastí.

Existují střety zájmů v zastupitelstvu města?

Člen městského zastupitelstva v Bílovci Alois Kreisel je přesvědčen o tom, že zákon o obcích vyžaduje novelizaci. Ve svém článku v Zemských novinách z 8. 7. 98 uvádí: Jako velmi žádoucí se jeví nově stanovit střet zájmů. Podle současné úpravy nemůže být členem zastupitelstva třeba ředitel místní školy, ale na druhé straně je tam řada majitelů a jednatelů různých soukromých firem, které jsou při svém podnikání víceméně závislé na zakázkách města. Pouze naprosto naivní člověk se může domnívat, že se zajímají o veřejné záležitosti proto, aby hájili veřejné zájmy.

Předvolební zamyšlení

I mizerná demokracie je lepší než totalita. V totalitním státě je člověk - občan jen hříčkou v rukou státního aparátu. Otázkou je, kde je ale hranice mezi jedním a druhým. První dekáda demokratického vývoje po předchozí komunistické totalitě se významnými úspěchy chlubit nemůže. Vyměnila se (a i to jen částečně, protože český národ je odborníkem v převlékání kabátů) vládnoucí „elita“, méně již státní a ministerští úředníci, téměř vůbec ne učitelé a kulturní pracovníci. Jsou uzákoněna některá lidská práva.

Životní prostředí očima mých přátel

Mým hlavním zájmem stále zůstává stav životního prostředí všude kolem nás, nejen v nejbližším okolí. Problematika je to poměrně široká od fyzické ochrany jednotlivých přírodních objektů a živých organizmů počínaje, vztahy mezi lidmi, které s tím souvisí, dále přes odpady a konečně celkovou osobní spotřebou konče. Dopisuji si na to téma s mnoha přáteli a rozhodl jsem se, že s některými jejich texty seznámím i čtenáře Ochrany přírody. Začínám úryvkem z posledního dopisu MUDr Oty Nováka, plastického chirurga z nemocnice U Sv. Anny v Brně.

Syndikovat obsah