O způsobu informování občanů Turnova by se mělo jednat

Dosavadní systém informování veřejnosti není jednotný. Mnohé výstupy z městem dotovaných medií, hlavně RTT, byly už od samého počátku velmi subjektivně předkládány, v několika případech nebyly ani pravdivé, nebyly tedy „úřední“. Je přirozené, že nelze nikdy zcela vyloučit, aby pracovníci hromadných sdělovacích prostředků reprodukovanou informaci nějak nezkreslili, ať již záměrně, nebo omylem.

Kdo má volit slova?

Na tiskovce města Turnova 1. března 1999 se starosta ing. Hejduk vyjádřil na dotaz, jak to je s Turnovským rozpočtem, když bylo v Zemských novinách uvedeno, že je přebytkový velmi nevybíravě, zhruba těmito slovy: Kdybyste byl na únorové tiskovce, mohl jste se mně zeptat a dověděl byste se že každý obecní rozpočet je ze zákona vyrovnaný. Dále vyjádřil své rozladění a zklamání nad tím, že jeho výrok o rozpočtu města v ZN jsem uváděl na pravou míru. Dokonce říkal něco o vhodné volbě slov.

Dopis starostovi Turnova ing. Milanu Hejdukovi

V Turnově dne 22. 2. 1999

Vážený pane starosto,
patřím k těm, kteří jsou přesvědčeni o tom, že hospodaření našeho města není v nejlepších rukou. Ve volebním programu VPM jsme občanům, kromě jiného, slibovali kontrolu některých starších rozhodnutí města. Hlavně tento bod byl nepřijatelný pro Vás osobně a řadu bývalých zastupitelů. Bylo to také důvodem pro koaliční jednání vedená zastupiteli, kteří se na hospodaření města v uplynulém období podíleli buď přímo, nebo alespoň svým souhlasem.

Proč se v Turnově brání kontrole minulého hospodaření?

Patřím k těm, kteří jsou přesvědčeni o tom, že hospodaření Turnova není v nejlepších rukou. Mohu se ale mýlit a dokonce bych byl rád, kdyby tomu tak bylo. Ve volebním programu strany Volba pro město (VPM) jsme občanům, kromě jiného, slibovali i kontrolu některých starších rozhodnutí města. Nemůžeme to ale prosadit, přestože jsme skončili jako třetí nejsilnější uskupení. Účelová koalice seskupená kolem bývalého místostarosty, nynějšího starosty ing. Milana Hejduka, pokládá jakoukoli kontrolu minulého hospodaření za nepřijatelnou.

Jak informuje starosta Turnova novináře

V Zemských novinách ze 17. února se objevila zpráva s názvem Letošní rozpočet v Turnově schválen s přebytkem. Zdrojem informací přebytku 9,6 milionu korun v městském rozpočtu jsou informace podané starostou města ing. Hejdukem na pravidelné tiskové konferenci. V příjmové části rozpočtu figuruje 225,75 milionu korun, zatím co ve výdajích se počítá pouze s 216,1 milionem korun. Město, podle ing. Hejduka prý „není nijak horentně zadluženo“.

K čemu jsou katalogy firem v Čechách?

Dochází k tomu v posledních, nebo naopak prvních měsících roku. Většina drobných výrobců a obchodníků zná tuto situaci. S umělým úsměvem ve tváři vejde do dílny nebo prodejny elegantně oblečený mladý muž či žena s nabídkou: „Připravujeme katalog firem, bez uvedení v katalogu nemůže vaše firma existovat.“ Následuje vodopád slov s ukázkami potištěných stránek. Na závěr zaplatíte tolik a tolik, nebo tolik a tolik. Jednou či dvakrát se člověk nechá napálit reklamním sloganem „Kdo není v katalogu firem XY, ten jako by nebyl“. Za čas ale zjistí, že v Čechách je opak pravdou. Většina tzv.

Baronka Ulrika von Levetzow

Před sto lety 13. listopadu 1899 zemřela baronka Ulrika von Levetzow, žena, která dodnes zůstala symbolem romantismu devatenáctého století. Ostatně celý svůj život s devatenáctým stoletím spojila. Jak je známo, sedmnáctiletou šlechtičnu si oblíbil ve svých 72 letech německý básník a současně dvorní rada, tedy státní úředník, Johan Wolfgang Goethe. Věnoval jí jednu ze svých nejkrásnějších básní Elegii.

Poučí se zastupitelé při kontrole hospodaření města? Kolik skutečně stála rekonstrukce náměstí v Turnově?

Na veřejném zasedání zastupitelů města Turnova 28. ledna 1999 byla, alespoň jsem tomu tak rozuměl, koaliční většinou zastupitelů schválena zpráva o hospodaření za uplynulé období. Zarazilo mně, že jen jediný ze zúčastněných pan Josef Kunetka se dotazoval na některé postupy financování rekonstrukce náměstí Českého ráje. Mně osobně odpověď starosty ing.

O co jde turnovské televizi

Soukromá televize nazývaná svým provozovatelem JUDr. Milanem Brunclíkem Regionální Turnovská televize se příliš nezamýšlí nad tím, jak získávat komerčním způsobem prostředky na svou existenci. Nestoudně požaduje stále více peněz z městského rozpočtu. Provozovatel při tom své vysílání neoprávněně deklaruje jako „Veřejnoprávní regionální kulturní statek města Turnova“. Nesnaží se ale ani v nejmenším o to, aby občanům zprostředkoval objektivní a vyvážené informace. Sám sebe označuje v některých blocích za mecenáše města a dění ve městě komentuje zcela jednostranně.

Jde o nekompetentnost předkladatelů smlouvy, nebo o záměr?

Dne 15.12.1998 svolal dosud fungující předseda rady pro veřejné sdělovací prostředky města Turnova první pracovní poradu. Očekával jsem, že tam bude řešena stížnost podaná již 25.10.1998. Z dopisu který byl radě předán se žádostí aby byla stížnost řešena ještě před zahájením předvolební kampaně uvádím:

Předkládám Vám k vyřešení problém dotýkající se nejen mediální prezentace, ale i obecného morálního profilu veřejné prezentace informací a jejich interpretace. Polemiky i ty nejostřejší mají své oprávnění a je dobře, že se vedou.

Syndikovat obsah