Hospodařila minulá zastupitelstva v mezích zákona?

Tuto otázku si kladu téměř denně nad novinovými zprávami o podaných trestních oznámeních a o výsledcích vyšetřování bývalých členů obecních zastupitelstev (nejčastěji jde o bývalé místostarosty). K přešetřování hospodaření obcí za minulá léta dochází paradoxně pouze tam, kde došlo k výraznějším změnám po komunálních volbách. Téměř vždy se nějaké nesrovnalosti zjistí. Při tom nemusí jít pouze o záměrné poškozování obce, mnohdy došlo k chybám z neznalosti a v dobré víře, někdy ale i z ješitnosti a snahy vyhovět „kamarádům“. I takováto pochybení by se ale měla napravit.

Prezentace turnovských kamenářů

Již v 17. století probíhalo něco co bychom mohli označit jako první výstavy - jednalo se o ukázky významných ročních nálezů kamenů předložených rádcům císaře Rudolfa II. pro výběr do císařské sbírky. Iniciátorem byl sám císař. Chtěl tak zabránit ilegálnímu vývozu českých kamenů do zahraničí. Jeden z prvních písemných dokladů je ze 17. června 1603 kdy žádá Česká komora Jiříka Údrckého z Údrce a na Třebívlicích, aby tři velké granátové kameny, které vlastní, zaslal císaři.

Kde se stala chyba?

V roce 1989 jsme si téměř všichni mysleli, že po období nesvobody nastane čas prosperity a obecně lepších vztahů mezi lidmi. Uplynulo deset let a mezilidské vztahy jsou horší než v době nesvobody. Setkáváme se s tím dnes a denně v televizi i denním tisku když nám prezentují své názory jednotliví politici. Vidíme vystrčené brady a slyšíme agresivní projevy ostouzející toho druhého. Fakta zůstávají velmi často mimo hru. Výjimky prakticky neexistují. Mezi koalicí a opozicí není snaha o žádnou dohodu. Jednotlivci a stranická uskupení bojují pouze o moc.

Elektronická pošta v praxi

Žijeme v době rozvoje počítačů. Školy, výzkumné ústavy a všechny státní orgány jsou vybaveny již poměrně slušně. Výpočetní technika umožňuje využívání elektronické pošty. Jde o nejlevnější, velmi rychlou a při tom díky písemné formě i přesnou komunikaci. Přesvědčil jsem se o tom již mnohokrát, počínaje kontaktem s některými redakcemi celostátních deníků i jednotlivými odborníky z výzkumných ústavů. Při odesílání elektronické pošty je její autor identifikován (a domnívám se, že dostatečně) adresou, která je uvedena vždy v technické části mailového textu.

Máchovské putování

Mácha byl po své podstatě typ kinetický, typ rousseauovský, který nejlépe a nejradostněji myslil, pokud chodil. Myslím, že většina nejkratších básní Máchových vznikla na pochodech nebo v přírodě…

F. X. Šalda, 1936

Pro naší generaci která prožívala svou pubertu na konci padesátých let byl Karel Hynek Mácha symbolem svobody.

Problém, který je třeba vyřešit

Ve studii obnovy turnovských parků se projevuje snaha o realizaci finančně velice nákladné akce s problematickým efektem. Nejde totiž o obnovu, ale o vytváření zcela nové parkové úpravy na místo té stávající. Ve studii jsou proto opomenuty některé aspekty, které je nutno v rámci obnovy parků rychle řešit.

Chybí geologické posouzení stability svahů a hlavně pak návrh ochrany proti degradaci povrchové půdní vrstvy dešťovým ronem (pro vysvětlení - jde o zabránění odnosu půdy a vytváření rýh po deštích a sněhovém tání).

Rozhodnou konečně zastupitelé o zastávkách v centru Turnova?

V případě řešení, nebo spíš neřešení otázky hromadné dopravy a zastávek v centru města je zatím přístup starosty a koaliční městské rady krajně nezodpovědný. Vytěsnění autobusových zastávek z náměstí Českého ráje bylo záležitostí unáhlenou a hlavně zcela osobní. Jinak by nemohlo dojít k přehlížení výsledků Studie, kterou si Městský úřad objednal v roce 1997 u Specializovaného ústavu pro rekonstrukci památkových měst a objektů v Praze. Dovolím si ocitovat několik vět z vyjádření ke konečnému řešení náměstí z pera Ing.

Sedmý den je neděle

Již v Bibli se praví: Pomni bys den sváteční světil. Nejsem ortodoxní věřící, ale souhlasím s tím, že alespoň jeden den za týden by měl sloužit k regeneraci sil. V okolní Evropě tomu tak je. Pokud tvrdíme, že chceme vstoupit mezi vyspělé státy, měli bychom to udělat. V civilizovaných státech je téměř zákonem, že v neděli se odpočívá. Kdo chce své tělo unavit může sportovat na vyhrazených místech. Rušit nedělní klid v obytných zónách je ale nepřípustné. Bylo by velice neslušné věnovat se třeba práci na zahrádce, nebo v dílně. Při svých cestách Evropou jsem se o tom přesvědčil.

Za Balkánskou krizi nemůže jen Srbsko

Žijeme v reálném čase a prostoru. Souměřitelnost individuálního vnímání světa je aktuální zvláště v čase který reprezentuje určitý mezník v celkovém vývoji. Vstoupili jsme do NATO. Téměř současně s tím nám televize přináší informace o policejní akci NATO v Jugoslávii. Záblesky výbuchů bomb jsou vzdálené a neosobní. Neosobní ale pro koho? Vyjádření světových politiků, a mezi nimi i našich, nejsou jednoznačná. Před lety, při obsazování naší republiky vojsky Varšavské smlouvy, jsem měl podobné pocity jaké dnes musí mít mnozí obyvatelé Jugoslávie.

Přátelství bylo a je možné

Vzpomínáme na okupaci Československa v roce 1939. Vnímání kosovského konfliktu na Balkáně je možná proto komplikovanější a citovější. Člověk porovnává. Vztahy Čechů a Němců jsou v našem státě stále diskutovaným problémem. Způsobuje to nekončící trauma druhé světové války. Trauma oboustranné a bohužel často zneužívané k vyvolávání neklidu. Historické události tohoto století jsou vesměs interpretovány jako vztahy nepřátelské. Podobně se nahlíží i na předchozí století. S podobným hodnocením ale nelze souhlasit. Dobré sousedské vztahy byly delší, než válečné konflikty.

Syndikovat obsah