Máchovské putování

Mácha byl po své podstatě typ kinetický, typ rousseauovský, který nejlépe a nejradostněji myslil, pokud chodil. Myslím, že většina nejkratších básní Máchových vznikla na pochodech nebo v přírodě…

F. X. Šalda, 1936

Pro naší generaci která prožívala svou pubertu na konci padesátých let byl Karel Hynek Mácha symbolem svobody.

Problém, který je třeba vyřešit

Ve studii obnovy turnovských parků se projevuje snaha o realizaci finančně velice nákladné akce s problematickým efektem. Nejde totiž o obnovu, ale o vytváření zcela nové parkové úpravy na místo té stávající. Ve studii jsou proto opomenuty některé aspekty, které je nutno v rámci obnovy parků rychle řešit.

Chybí geologické posouzení stability svahů a hlavně pak návrh ochrany proti degradaci povrchové půdní vrstvy dešťovým ronem (pro vysvětlení - jde o zabránění odnosu půdy a vytváření rýh po deštích a sněhovém tání).

Rozhodnou konečně zastupitelé o zastávkách v centru Turnova?

V případě řešení, nebo spíš neřešení otázky hromadné dopravy a zastávek v centru města je zatím přístup starosty a koaliční městské rady krajně nezodpovědný. Vytěsnění autobusových zastávek z náměstí Českého ráje bylo záležitostí unáhlenou a hlavně zcela osobní. Jinak by nemohlo dojít k přehlížení výsledků Studie, kterou si Městský úřad objednal v roce 1997 u Specializovaného ústavu pro rekonstrukci památkových měst a objektů v Praze. Dovolím si ocitovat několik vět z vyjádření ke konečnému řešení náměstí z pera Ing.

Za Balkánskou krizi nemůže jen Srbsko

Žijeme v reálném čase a prostoru. Souměřitelnost individuálního vnímání světa je aktuální zvláště v čase který reprezentuje určitý mezník v celkovém vývoji. Vstoupili jsme do NATO. Téměř současně s tím nám televize přináší informace o policejní akci NATO v Jugoslávii. Záblesky výbuchů bomb jsou vzdálené a neosobní. Neosobní ale pro koho? Vyjádření světových politiků, a mezi nimi i našich, nejsou jednoznačná. Před lety, při obsazování naší republiky vojsky Varšavské smlouvy, jsem měl podobné pocity jaké dnes musí mít mnozí obyvatelé Jugoslávie.

Sedmý den je neděle

Již v Bibli se praví: Pomni bys den sváteční světil. Nejsem ortodoxní věřící, ale souhlasím s tím, že alespoň jeden den za týden by měl sloužit k regeneraci sil. V okolní Evropě tomu tak je. Pokud tvrdíme, že chceme vstoupit mezi vyspělé státy, měli bychom to udělat. V civilizovaných státech je téměř zákonem, že v neděli se odpočívá. Kdo chce své tělo unavit může sportovat na vyhrazených místech. Rušit nedělní klid v obytných zónách je ale nepřípustné. Bylo by velice neslušné věnovat se třeba práci na zahrádce, nebo v dílně. Při svých cestách Evropou jsem se o tom přesvědčil.

Přátelství bylo a je možné

Vzpomínáme na okupaci Československa v roce 1939. Vnímání kosovského konfliktu na Balkáně je možná proto komplikovanější a citovější. Člověk porovnává. Vztahy Čechů a Němců jsou v našem státě stále diskutovaným problémem. Způsobuje to nekončící trauma druhé světové války. Trauma oboustranné a bohužel často zneužívané k vyvolávání neklidu. Historické události tohoto století jsou vesměs interpretovány jako vztahy nepřátelské. Podobně se nahlíží i na předchozí století. S podobným hodnocením ale nelze souhlasit. Dobré sousedské vztahy byly delší, než válečné konflikty.

Otevřený dopis panu redaktorovi Michalu Komárkovi

V páteční MF Dnes z 26.3.99 jsem si přečetl sérii vašich příspěvků věnovaných životu města Turnova. Přiznám se, že jsem byl vaším přístupem k prezentování jednotlivých skutečností zklamán. Vaše informace jsou natolik tendenčně předkládány, že se vnucuje myšlenka, že jste byl na jejich prezentaci zainteresován někým, komu takovýto způsob má přinést nějaké výhody. Ať jsem ale konkrétní:

V příspěvku pod názvem Aktivisté zneklidňují radnici hned po informaci o vzniku občanského sdružení Občané za udržitelný život, znevažujete předem jeho aktivity.

Financování elektrárny Temelín

Zástupci ČEZ se nechali již vícekrát slyšet, že financování stavby jaderné elektrárny Temelín (JETE) je plně hrazeno jejich podnikem. Daňoví poplatníci prý nejsou touto stavbou zatíženi, naopak při její likvidaci na ně tíha nákladů dopadne. Jde o demagogickou argumentaci, protože náklady na výstavbu se promítají do neustále se zvyšující ceny elektrické energie a tu již daňoví poplatníci ve svých peněženkách pociťují delší čas.

Dostavba Temelína není jen otázkou ekonomickou

Nyní když došlo na lámání chleba v případě jaderné elektrárny Temelín (JET), je třeba, aby každý vyjádřil svůj postoj. Bohužel seriozněji se o ukončeni stavby jedná až po dlouhých devíti letech zbytečných nákladů za které může ekonomicko-technokratická lobby, jejímiž představiteli byli dříve Václav Klaus a Vladimír Dlouhý, dnes pan ministr Grégr. Necitelnost k problematice životního prostředí a povýšení podnikatelských zisků nade vše je ošklivou daní, kterou jsme za odstranění komunistického diktátu zaplatili.

Hrozí Zemi katastrofické srážky s kosmickými tělesy?

Když jsem před dvaceti lety, v roce 1979, napsal do Geologického průzkumu příspěvek s tímto názvem, řada mých tehdejších kolegů se pošklebovala a říkala, že jsem se zbláznil. O necelých deset let později se planetární katastrofismus stal nejen módním, ale i seriozním vysvětlením řady výrazných vývojových změn na povrchu naší planety. Můj text starý dvacet let neztratil svou platnost a tak jej ve zkrácené formě předkládám našim čtenářům.

S kosmickou hmotou se lidé setkávali v podobě meteoritů během celého svého vývoje.

Syndikovat obsah