Výstava obrazů profesora Jiřího Konty

Od 9. do 22. ledna 2018 probíhá v budově Senátu výstava obrazů, v loňském roce zesnulého profesora RNDr. Jiřího Konty. Probíhá pod záštitou Senátora ČR Libora Michálka ve spolupráci s Českým svazem bojovníků za svobodu. Jedná se o první letošní výstavu věnovanou 100 výročí vzniku samostatného Československa a současně vzpomínce na pana profesora, který z toho času prožil 95 let a zasloužil se o rozvoj vědního oboru argologie (tj. studia jílových minerálů). Výběr 12 obrazů reprezentuje jeho tvorbu ze sedmdesátých až devadesátých let minulého století.

Pokles úrovně Univerzity Karlovy potvrdil i další žebříček vysokých škol

http://www.denik.cz/ze_sveta/pokles-urovne-univerzity-karlovy-potvrdil-i...

Čerstvý celosvětový žebříček, který sestavil prestižní britský magazín Times Higher Education, vystavil českému vysokému školství nelichotivé vysvědčení. Zatímco ještě před pěti lety v něm Univerzita Karlova coby nejlépe hodnocená česká instituce zaujímala dělené 301. až 350. místo, nyní se mezi prvních 400 vysokých škol žádný český zástupce neprobojoval

Co se děje v Lázních Bělohrad

Přetiskuji aktuální dopis, zajímalo by mne jak to s muslimskými návštěvami v ČR je ve skutečnosti, nepodvádí nás naší politici a vládní činitelé? Kolik majetku již bylo prodáno muslimům?

Datum: 2. 9. 2017 9:24:03 Předmět: Fwd: FW: Lázně Bělo/hrad - pokud možno posílejte dále

Zamyšlení nad současnou politickou krizí

Když národ povýší zisk na jediného svého Boha, a to je případ uplynulých šestadvaceti let, tak potom skáče jen z jednoho morálního bahna do druhého a je úplně jedno, kdo mu vlastně vládne. Výměna nejvyšší garnitury, navíc problematická, nestačí neboť soudci, politici a celý byrokratický systém je stále stejný. Ostatně vládnou v podstatě ti samí lidé, ti samí úředníci. Parazitují na nemoralitě a administrativa „vyvolených“, odtržená od normálního života vlastními osobními výhodami, se opíjí alibistickou propagandou svých pochybných „úspěchů“.

Antropogenní složky v recentních sedimentech - Antropogeneous components in recent sediments

Pravdou je, že dochází ke stále výraznějšímu oddělování lidského druhu od ostatní přírody planety. Lze to sledovat v souvislosti s rozvojem vědy a techniky. Naše společnost se stala společností spotřební. S zvyšující se osobní spotřebou souvisí zvětšující se objem nejen technolitů, t. j. produktů člověkem vyráběných a používaných ale i nejrůznějších technologických a jiných odpadů. Existují již celé masy materiálů které nemají přirozený původ. Na skládkách vzniká zcela nové prostředí neslučitelné mnohdy s pod mínkami pro život.

Střelci a majitelé legálních zbraní v České republice!

Musíme nyní co nejvíce oslovit poslance Parlamentu ČR, aby podpořili ústavní právo na zbraň a musí nás být co nejvíce, aby tlak na ně byl dostačující!!! Dne 14. března 2017 totiž schválil Evropský parlament směrnici Evropské komise, která v celé EU výrazně omezí vlastnictví a režim nakládání se všemi typy doposud legálních zbraní v rukou slušných a zákona dbalých občanů.

Rozloučení s prof. Jiřím Kontou

Prof. RNDr. Jiří Konta, DrSc., světově uznávaný mineralog a petrolog, zemřel po dovršení věku 95 let, po krátké nemoci 22. února 2017 ve Vinohradské nemocnici. Rozloučili jsme se s ním v pátek 3. března 2017 v 11.00 hodin ve Velké obřadní síni krematoria v Praze - Strašnicích. Působil jako děkan a profesor Přírodovědecké fakulty UK a byl zakladatelem moderního českého výzkumu o jílových minerálech.

Po prezidentských volbách nejen v USA

Jak to vidí a cítí jeden z čechoameričanů, kteří po roce1968 opustili republiku. Napsal a poslal z Denveru 22.11.2016 Karel Valášek: Máme co jíst. Obchody jsou plné zboží a zákazníků. Podobná situace již trvá mnoho let bez pozorovatelných změn. Nadbytek zboží je zřejmý a zájem o něj neochabuje. Vzhledem k ekonomickým ukazatelům zadlužení společnosti vzrůstá podobně jako množství služeb v rámci tak zvaného národního důchodu.

Počasí se mění, což je normální.

K legálnímu držení zbraní

Majitel pražské košer restaurace Aaron Günsberger se dostal až na stránky New York Times. S „koltem“ za pasem vyrazil na Staroměstské náměstí, kde si Martin Konvička se svými přívrženci hrál na zabijáky teroristické organizace ISIS a střelbou do vzduchu vyděsil desítky turistů. Podle svých slov si ale nešel hrát na Ramba, ale vyhodnotit bezpečnostní riziko pro židovskou čtvrť. Z rozhovoru který poskytl 26.srpna serveru EXPRES jsem si dovolil vybrat jeho aktuální vyjádření ke snaze EU omezit legální držení střelných zbraní:

V květnu nejde jen o kladení věnců

Pražské květnové povstání už je pro většinu našich mladších spoluobčanů jen zaprášeným historickým obrazem a smršťuje se pro ně jen na kladení věnců a projevy samolibých politiků. Pamětníků kvapem ubývá.A to je škoda. Přicházejí totiž „historizující politici“, kteří sami o událostech nic nevědí, nicméně v režii sudetoněmeckého landsmanšaftu celou historii zplošťují na křivdy proti německému civilnímu obyvatelstvu. Ve svých třiasedmdesátii vím o těch dnech také pouze zprostředkovaně, ale z první ruky. Otec se společně s dr.
Syndikovat obsah