Poetická vložka ke vzpomínce na únor 1948

Ve výročních únorových dnech (těch ostudnějších pro nás Čechy) si dovolím připomenout méně známé verše Vítěslava Nezvala. Jako autorovi mu dal Bůh do vínku umění veršovat dokonale po formální stránce. Nevybavil jej ale morálkou a tak tento autor sepisoval vedle krásných bázní lyrických i texty velice účelové. Jeho POCHOD RUDÉ INTERNACIONÁLY, který má moderní formu a z dnešního pohledu i jistou rozporuplnost, určitě za citování stojí. Ono je možná dobré vzpomenout si nad těmito verši na dobu minulou i současnou. Tak jak tomu bývá, po letech mají verše opět smysl tím, že připomínají rozdělení společnosti.

Pochod rudé internacionály

Bratři barbaři pod barabiznou Karpat
Barbar Germán barbar Frank a barbar Arpád
Barbar Američan barbar z Korziky
Barbar s harfou barbar s kordem bez dýky
Barbar Arab barbar Pražan barbar z baru
Barbar otrok práce barbar z rodu carů
Barbar z Barrandova barbar bratr náš
Barbar barbar barbar barbar Barabáš
Bratři barbaři a sestry barbaryně
V krajkách s korály při krásné karafině
Havran kráká stará vrána krákorá
Kormidlo už praská koráb vrávorá
Krádež za krádeží po oprátce šňůrka
V břiše kručí stará okoralá kůrka
Vražda za vraždou zas hrozí černý mor
Modré torny zurčí s varhanami hor
Švarná armáda hrob granátů a varta
Trpte trpte trpte obrací se karta
Taroky jsou v torbě smrt je bude hrát
Kráčí kráčí kráčí proletariát
Proletariáte prolitá tvá krev
Barví prapory a žerdi prasklých dřev
Barbar obarvil jí krásnou bordó krajku
Rajku buržoasie a rajku Pandoru
Krmí krví krky horských kondorů
Krmí krále krmí imperialisty
Krmí Barabáše krmí horní Kristy
Krmí historii fabrikanty stroj
Krmí fronty mračna hroby ohňostroj
Proletariát už kráčí hrozná vzpoura
Evropa se bortí Evropa se bourá
Proti barbarům jde barbar braň se braň
Barbarství je zbraň barbarství je zbraň
Barbarství je zbraň barbarství je zbraň
Švarná armáda hrob granátů vrch Karpat
Prchne barbar Germán prchne barbar Arpád
Prchne barbar Pražan prchne se strachem
Orákulum potvor prchne s rarachem
Prchne připálená buržoasní můra
Přijde diktatůra přijde diktatůra
Braň se braň se braň se braň se braň se braň
Barbarství je zbraň barbarství je zbraň
Barbarství je zbraň barbarství je zbraň
Švarná armáda hrob granátů a varta
Trpte trpte trpte obrací se karta
Taroky jsou v torbě smrt je bude hrát
Kráči kráčí kráčí PROLETARIÁT !

Jde bezesporu o zajímavou ukázku socialistické poezie, ale zároveň i o téma k přemýšlení.