Výstava obrazů profesora Jiřího Konty

Od 9. do 22. ledna 2018 probíhá v budově Senátu výstava obrazů, v loňském roce zesnulého profesora RNDr. Jiřího Konty. Probíhá pod záštitou Senátora ČR Libora Michálka ve spolupráci s Českým svazem bojovníků za svobodu. Jedná se o první letošní výstavu věnovanou 100 výročí vzniku samostatného Československa a současně vzpomínce na pana profesora, který z toho času prožil 95 let a zasloužil se o rozvoj vědního oboru argologie (tj. studia jílových minerálů). Výběr 12 obrazů reprezentuje jeho tvorbu ze sedmdesátých až devadesátých let minulého století.