Po prezidentských volbách nejen v USA

Jak to vidí a cítí jeden z čechoameričanů, kteří po roce1968 opustili republiku. Napsal a poslal z Denveru 22.11.2016 Karel Valášek: Máme co jíst. Obchody jsou plné zboží a zákazníků. Podobná situace již trvá mnoho let bez pozorovatelných změn. Nadbytek zboží je zřejmý a zájem o něj neochabuje. Vzhledem k ekonomickým ukazatelům zadlužení společnosti vzrůstá podobně jako množství služeb v rámci tak zvaného národního důchodu.

Počasí se mění, což je normální. Méně obvyklé jsou klimatické změny působící vzrůst ročních teplot, tání ledovců, stoupání mořských hladin, nepříznivé změny v ekosystémech a ve všem, co se změnami souvisí. Trend pozorovaných desetiletí klimatických změn je prostou skutečností a jeho projekce do budoucnosti se nejeví příznivě pro normální vývoj života na Zemi, jak ho známe.

Špatné zprávy jednoznačně převládají na denním pořádku medii přinášených informaci. Nepříznivé zprávy nemají příznivý vliv na životy jednotlivců a společnosti. Lidé se však baví, pracují, pěstují své koníčky, jezdí do zahraničí a navíc se jim nabízí nevyčerpatelné množství povyražení doma i mimo.

Chleba a hry – zemský ráj to na pohled, pokud ho něco nezhatí. Nebezpečí číhá v kosmu, na Zemi a ve společnosti. Považujeme-li lidskou společnost za přírodninu alespoň v rámci naší sluneční soustavy, tušíme, že funkce společnosti může různou měrou ovlivňovat zmíněná rizika. V extrémním případě lze připustit, že lidská společnost je strůjcem vlastního osudu s různým vlivem na vývoj svého okolí. Nabízí se tudíž otázka, zda nepříznivá změna pro lidstvo se dostaví spíše z příčin nekotrolovaných nebo společenských. Víme, že společensky nekontrolovatelné kalamity jsou vzácné, tudíž reálná katastrofa se s vetší pravděpodobností dostaví jako výsledek lidského konání, protože společenské katastrofy se vyskytuji v krátkých cyklech. Teoreticky jsou společenské kalamity kontrolovatelné, ale zkušenosti naznačují, že není ve sladěném zajmu všech společenských elementu a skupin, aby se tak historicky konalo. Výsledky a příčiny si vykládáme politicky.

Ve světě ideologií je naše životní prostředí vzhledem k objektivní skutečnosti téměř k nepoznání. Z toho důvodu kdosi kdysi poznamenal, že všechno je jinak. Opakem je logické tvrzení, že je vše tak, jak je a že na prosté skutečnosti s naší omezenou vyzbrojí intelektuálně nestačíme. Klam je ovšem přirozeným důsledkem našich omezených vědomostí, které historicky narůstají zřejmě však s konstantním rozestupem mezi chápanými skutečnostmi a jejich podstatou a příčinou. Takový rozdíl poskytuje živnou půdu pro aktivní a méně aktivní elementy lidské společnosti v dosažení jejich cílů bez přestání. O událostech doma i ve světě nás informují media. Špatné zprávy s pomocí neznámých nebo nedefinovaných pojmů působí zmatek. Časem nutně docházíme k závěru, že zpravodajských zdrojů je na úkor kvality nespočetné množství, že zprávy se v podstatě shoduji v základních skutečnostech, ale radikálně rozcházejí z propagandistických důvodů. Zprávy tedy rozdělují svět v podstatě na přátele a nepřátele. Z hlediska humanity se jedná o zločin, který se v nejbližším sousedství včetně rodiny projevuje omezenými kontakty a tudíž minimální spoluprací v řešení společných problémů bez rizika.

Spojené Státy Americké představují rozsáhlou a politicky významnou skupinu lidské společnosti. Ze zřejmých důvodů mají události v zemi včetně politických voleb globální význam. Stalo se tedy, ze výsledky voleb v USA 9.11.2016 otřásly celým světem. Šok z voleb se týkal téměř bez výjimky počínaje jednotlivci až po veliké země a státní celky. Nedostávalo se slov ke sdělení pocitu natož pak jakékoliv rozumové interpretaci této historické události pro budoucnost. Korouhvičkám včetně medii trvalo překvapivě dlouho, než se ze šoku vzpamatovaly a vrátily do svých normálních funkci. Proces trvá a zřejmě brzy neskončí. Skutečnost, že díky volbám se dostala na povrch řada ututlávaných problémů otravujících systematicky společnost po nezdravě dlouhou dobu, se projevila jako pozitivní výsledek. Mimo jiné se ukázalo, že na globální scénu nastupují i jiní kandidáti na úkor monopolu. Z uvedeného vyplývá, že volby jinde ve světě mají menší až zanedbatelný význam nicméně vzrůstající a stojící za úvahu.

Na pomoc v časném chápání významné události pomohlo se uchýlit ke globálním trhům. Následující den voleb i světové burzy byly šokovány, což se projevilo výrazným poklesem hodnot cenných papírů. V rámci dvou dnů se pokles projevoval více selektivně a posléze vyústil až do trvalého zhodnocování směňovaných papírů až do rekordních hodnot hlavních amerických indexů. Lámání historických rekordů souhrnných hodnot akcií trvá od minulého týdne včetně dne 22.11.2016. Naopak ceny dluhopisů poklesly v očekávání cyklického i umělého vzrůstu inflace v blízké budoucnosti. Zasvěcení ve významné pozici si lámou hlavy s budoucností dal. Je jisté, že trhy a investiční možnosti budou určovat další vývoj společnosti a jejich vztahu jako od nepaměti bez ohledu na to, zda se to někomu líbí čili nic, a to způsoby na morálních hranicích přírodou vymezených.

V opakující se lidské historii problémy světa také vyrušily z životní pohody v době relativně nedávné Williama Shakespeara, který je shrnul geniálně ve svém sonetu číslo 66. Ve své tvorbě pak lidské vztahy rozvinul do rozsáhlého díla.

Sonet 66

(Přeložil MIROSLAV KROMIŠ, 1985)

Znaven už vším, jen klid smrti chci, //-// Když žebráky zřím o vavřín se hádat,//-// A nuznou nulu velebenou pokrytci,//-// A čestné sliby lotry křivě skládat,//-// A metály na pupcích vrahů svítící,//-// A cudnost panny sprostě zkurvenou,//-// A přímý kmen odsouzený křivicí,//-// A sílu křehkým bičem zlomenou,//-// A kumšt, jak mocným líže paty hbitě,//-// A tupost s tituly, jak moudré poučuje,//-// A prosťáčky hluché k prosté realitě,//-// A v železech dobro, že zlému posluhuje.//-//      Znaven už vším, od všeho chtěl bych utéct Tam,//-//      Však zemru-li, svou lásku samu zanechám.