V květnu nejde jen o kladení věnců

Pražské květnové povstání už je pro většinu našich mladších spoluobčanů jen zaprášeným historickým obrazem a smršťuje se pro ně jen na kladení věnců a projevy samolibých politiků. Pamětníků kvapem ubývá.A to je škoda. Přicházejí totiž „historizující politici“, kteří sami o událostech nic nevědí, nicméně v režii sudetoněmeckého landsmanšaftu celou historii zplošťují na křivdy proti německému civilnímu obyvatelstvu. Ve svých třiasedmdesátii vím o těch dnech také pouze zprostředkovaně, ale z první ruky. Otec se společně s dr. Vackem, Smrkovským a dalšími na této vzpouře proti okupantům od počátku podílel, a tak jsem byl informován poměrně objektivně. Udivuje mne proto údajné „nové“ historické zjištění, že Prahu osvobozovali vlasovci. Stejně tak, že povstání bylo do jisté míry spontánní a podíleli se na něm nejen komunisté. Vždyť to nikdy nikdo nepopíral. Ideologická propaganda nedokázala zcela zakrýt vzpomínky pamětníků, ani smysl historických dokumentů. Horší situace byla, a stále je, ve školách, kde se o nejnovějších dějinách žáci mnoho nedovědí. Učebnice byly neobjektivní. Ani dnes ale není situace o mnoho lepší. Souvisí to s kvalifikací učitelů, a někdy i s jejich politickými názory. Žádné dějinné skutečnosti by se neměly překrucovat. Jinou věcí je, že otec ani matka z počátku neměli zájem být ve Svazu protifašistických bojovníků, protože tam pronikla, se snahou dosáhnout na nejrůznější výhody, řada „povstalců z leknutí“. Tak říkal otec těm kteří si navzájem potvrzovali účast v odboji kterého se neúčastnili (což má paralelu dnes u některých hlasitě vykřikujících „odpůrců“ komunistického režimu). Nesouhlasil by zcela jistě s ministerskou návštěvu sjezdu landsmanšaftu. Ostatně ještě před svou smrtí otec upozorňoval na to, že jeho přátelé v Německu si, i po více jak čtyřiceti letech jsou vědomi toho, že denacifikace nebyla nikdy zcela důsledná, což je důvodem stále se ještě projevujícího neonacismu rozlézajícího se Evropou. Je s podivem, že ideologická blízkost funkcionářů landsmanšaftu s neonacistickou propagandou některé naše politiky, kteří se s nimi přátelí nevaruje.