Kdo podporuje imigrační vlnu

O současné migrační vlně do Evropy se hodně mluví. Méně se ale dělá a oficielně se nepřiznává že jde o důsledek něčeho za co jsou odpovědní nejen převaděči, ale i ti co si z migrace udělali svou živnost.

Je zajímavé, že se nikdo nepodivuje nad skladbou běženců, kteří komplikují život nejen v nárazníkových zemích Řecku, Itálii, Maďarsku ale i dalších. Většinou jde o mladé muže v plné síle ve věku 20 – 35 let. Zaráží mne, že do bezpečí nejsou přiváženy ženy s dětmi. Útěk z domovského státu není hrdinství a využívání přeplněných člunů k cestě do Řecka, nebo Itálie je hazard. Ostatně odvolávání se na mrtvé je velmi nesolidní. Emotivní fotografie utopeného chlapce se ukázala v jiném světle, když byl jeho otec označen za placeného převaděče . Zaráží mne že muži v plné síle nebojují ve svých zemích o svobodu. Těm kdo se brání ve své zemi, by měla být věnována pozornost i pomoc. Určitě by bylo možno porazit Islámský stát, kdyby byly posíleny syrská a irácká armáda. O tom že se dokáží bránit nás přesvědčují |Kurdové, kterým je jim ubíráno právo na vlastní stát a dokonce Turci, místo aby bojovali s Islámským státem, válčí s islámcům se bránícími Kurdy.

Přitom se s mnoha kurdskými utečenci v Evropě nesetkáme, a nejsou sami. Současná uprchlická vlna není normální a hlavně jde o organizovaný a převaděčům placený vstup do Evropy. Postrádá logiku. Normální by měla být obrana před vnějším násilím. To platí hlavně pro Syřany a Iráčany ohrožované Islámským státem. Existují ale i další ohniska. Chtěl bych připomenout Jemen. Zde se místní obyvatelé brání proti invazi Saudské arábie a akcím armády USA. Důvodem k této anexi je, že bývalý prezident Hádí, který byl poslušným nástrojem Saudů, byl vyhnán v podstatě všelidovým povstáním. Jemenci se brání protože chtějí žít a rozhodovat ve své zemi svobodně bez protektorů. Určitě ze své země utíkat nechtějí a píší to i na svých webových stránkách. Fotografie výsledků bombardování americkými bezpilotními letouny města Saaná dostávám prostřednictvím facebooku a je mi nad nimi velmi smutno, protože jsem měl možnost navštívit v Saaná Universitu a mluvit s pedagogy i žáky. Přiznávali politické problémy, jde totiž o útvar složený ze Severního a Jižního Jemenu. Jednoznačně ale souhlasí se změnou ke které došlo a která je důvodem současné anexe.

Pokud chceme bojovat proti nelegální imigraci, pak bojujme skutečně proti celé té struktuře, obchodující s lidskými osudy. Nejde jen o pašeráky, kteří imigranty do Evropy převážejí, ale i o mnohé politiky a organizace, invazi vyvolávající. S úžasem jsem na ČT vyslechl v Hydeparku 14.9. ředitelku organizace Sdružení pro integraci a migraci (SIMI). Magdu Faltovou, kterou migrační vlna vůbec netrápí. Je přesvědčena „že Evropa má kapacitu, aby tu situaci zvládla“. SIMI je jednoznačně pro imigraci, ta jí totiž živí. ( pořad je dostupný na http://www.ceskatelevize.cz/specialy/hydepark/14.9.2015/ , Paní ředitelka souhlasí s tím, a pokládá to za správné, že se budeme muset vzdát našeho, dle ní, poměrně vysokého ekonomického standardu. Prohlásila také: „třeba nás to posune k jiným hodnotám od hromadění hmotných statků...“. Při tom ani ona, ani další pracovníci SIMI se nezajímají o názor běžných občanů našeho státu.

Rozhodl jsem se dovědět o organizaci něco víc. Navštívil jsem její webovou stránku: http://www.migrace.com/cs/organizace/o-nas a nestačím se divit. Hned v úvodu se dovídám to základní: Jsme lidskoprávní nezisková organizace hájící práva cizinců v České republice. Poskytujeme bezplatné právní, sociální a psychosociální poradenství cizincům žijícím na území České republiky. Jako nástupnická organizace Poradny pro uprchlíky poskytujeme poradenství od roku 1992. Za dobu našeho fungování využilo služby minimálně 40 000 migrantů.SIMI svou koncepční prací ovlivňuje legislativu v oblasti migrace a uprchlického práva. Podáváním podnětů, publikováním odborných článků a lobováním usilujeme dlouhodobě o lepší a vstřícnější nastavení podmínek pro život cizinců na území České republiky. Jestliže poskytuje své služby cizincům bezplatně, zajímal jsem se o to jak je tato nezisková organizace financována. Paní ředitelka Faltová nevypadá, že žije z průměrného platu a pro ostatní zaměstnance to asi bude podobné. Zdroje se na webových stránkách dají dohledat a vypovídají o tom, že organizace každoročně prodělává.

Mezi nejštědřejšími podporovateli jsou Evropský integrační fond (EIF), International Visegrad Fund, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Magistrát hlavního města Prahy, EIF – Community actions – Project INTEGRO, Evropský sociální fond (ESF), Ministerstvo vnitra, nebo European Programme for Integration and Migration (EPIM). Například v roce 2014 (viz výroční zpráva na webu http://www.migrace.com/cs/organizace/o-nas) měla tato organizace celkové příjmy z dotací ve výši 8.159.616,- Kč. A teď pozor. Její vlastní spotřeba, tedy náklady na provoz činily ve stejném roce více než 8.200.000,- Kč. Dokonce i s ostatními vlastními příjmy skončila tato organizace, živená z drtivé většiny z peněz daňových poplatníků, ve ztrátě.

Sdružení pro integraci a migraci tedy může poskytovat „bezplatné služby“ imigrantům proto, že tyto její služby platí občané ze svých daní. Při tom aktuální postoje občanů ve věci přijímání či nepřijímání nelegálních imigrantů do jednotlivých států Evropské unie, jsou takové, že si troufám tvrdit, že ony „bezplatné služby cizincům“ platí občané ze svých daní převážně proti své vůli. Zdánlivě jde ročně o nepříliš vysokou položku v porovnání s náklady státu vynaloženými z důvodu ilegální migrace. Ale jde skutečně jen o zdání. Desítky, né li stovky podobných neziskových organizací vysávají peníze ze státního rozpočtu a vesměs stejně jako zde uváděné SIMI, a využívají migrační vlnu ke získávání finančních prostředků, ze kterých na pomoc uprchlíkům jde jen část, ta větší se rozplyne ve mzdách a odměnách za nejrůznější posudky a expertízy. Celkem jde již o výrazné sumy. Pomáhat potřebným je určitě správné. Problém je ale v tom, že současná masivní migrace není jen útěkem před obavou o život uprchlíků. Velký podíl těch co přicházejí chce jen využívat sociálních evropských výhod. Velkou roli hrají ti co uprchlíky do Evropy pašují a pak i agentury podobné SIMI, kteří vlastně obyvatele z Asie i Afriky do Evropy lákají, aby na nich mohli parazitovat svými zisky.

Saaná v září 2015, co dokážou bomby z bezpilotních letadel USASaaná v září 2015, co dokážou bomby z bezpilotních letadel USA