Co skutečně stojí za otravami methylalkoholem?

Tento text jsem dostal mailem s přáním, abych s ním seznámil své přátele a známé. Po přečtení jsem usoudil, že zveřejnit jej a umožnit tak jeho šíření je správné. Otázka kterou text končí by měla být zodpovězena. Tak tedy Co skutečně stojí za otravami methylalkoholem? Proč je to busines pro velké západní chemické koncerny? Methanol totiž vyrábějí a prodávají významné západní chemické koncerny, které měly už v hitlerovském Německu podíl na likvidaci milionů lidí v koncentračních táborech (nervové a jiné plyny v plynových komorách koncentračních táborů...)

Do roku 2010 se do České republiky methanol téměř se nedovážel, protože při výrobě nemrznoucím směsí nejen do aut, NESMĚL být dle zákona v platném znění používán Methyalkohol (Methanol) CH3OH).

Proč nesměl být Methanol používaný? Poněvadž Methylakohol je velmi jedovatá látka, která způsobuje závažné a nevratné degenerativní poruchy nervové soustavy.

.

Methylalkohol se užívá v průmyslových odvětvích jako levnější rozpustidlo barev a laků, při výrobě vysoce rakovinotvorného formaldehydu,v chemických laboratořích.

A jak je tomu nyní? V roce 2010 vyšla směrnice Evropské unie, která zrušila zákaz používání Methanolu do rozmrazovacích směsí a ostřikovačů do aut !!! Pročpak asi? Jedná se totiž o lobby německých a západních chemických koncernů, které vyrábějí miliony tun Methylalkoholu a ovládají, jak známo, úředníky v Bruselu. Nikoli úředníci ze zemí EU, ale představitelé chemických koncernů diktují legislativní předpisy platné v EU. Copak jim záleží na zdraví a lidských životech? Jen peníze to jsou, co zde v EU rozhoduje!

Česká republika - členský stát EU, naprosto bez uvážení také provedla zrušení zákazu o používání Methylalkoholu. V  legislativě ČR od r. 2010 je povoleno používat rozmrazovací ostřikovací směsi do aut osobních, nákladních, TIR a speciálních vozidel....s vysoce-nebezpečným Methylalkoholem.

Dovážený Methylalkohol ze západu je levnější než u nás po desetiletí a i století vyráběný Ethanol.

U nás vyráběný Ethylalkohol (Ethanol C6H5OH) se vyrábí zkvašováním cukerných roztoků.

Methylalkohol v západních  chemických koncernech je vyráběn synteticky hydrogenací kysličníku uhelnatého.

A tak, vážení občané České republiky, v zimním období, neopomeňte při nákupu rozmrazovacích směsí do ostřikovačů skel se pořádně podívat na etiketu, co směs obsahuje. Používáte-li směs s obsahem Methylalkoholu, přiděláváte problém svém zdravotnímu stavu, dětem, které v autě vezete.. Vdechujete totiž látku, která degenerativně působí na váš nervový systém.

ZÁVĚR: POLICIE KLADE ZA VINU, ŽE TI, KTEŘÍ PANČOVALI ALKOHOL METHANOLEM, MUSELI přece ODBORNĚ VĚDĚT, JAK JE TO NEBEZPEČNÉ! PTEJME SE, JAK JE TEDY MOŽNÉ, ŽE:

A) ABSOLVENT VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ A MINISTR FINANCÍ A ČLEN VLÁDY ČR (Miroslav Kalousek)

B) MINISTR ZDRAVOTNICTVÍ A ČLEN VLÁDY ČR (Leoš Heger)

C) MINISTR ZEMĚDĚLSTVÍ A ČLEN VLÁDY ČR (Ivan Fuksa)

TOHLE VE SVÉ ODBORNOSTI NEVĚDĚLI A PŘESTO PŘIJALI NAŘÍZENÍ EU, A V ROCE 2010 ZMĚNILI V ZÁKONĚ, ŽE MŮŽE BÝT POUŽÍVÁN VYSOCE NEBEZPEČNÝ A ZDRAVÍ ŠKODLIVÝ METHANOL MÍSTO PŮVODNÍHO ETHANOLU.