Rozdíl mezi papežem Františkem a našim kardinálem Dukou

Nedávno zcela zapadla drobná zpráva (o které ale referoval např. britský Guardian) o jednom ranním kázání papeže Františka. Zaregistroval jsem ji u nás pouze v Britských listech, z nichž cituji: »Papež František přednesl kázání, v němž ostře odsoudil ty, kdo obdarovávají církev, ale přitom okrádají stát. Distancoval se také od osob zapletených do korupce. Podle papeže křesťané, kteří věnují dary církvi, ale kradou ze státního, vedou 'dvojí život' a jsou hříšníky zasluhujícími potrestání. Citoval přitom ostrou pasáž z Nového zákona, která říká: 'Lépe by mu bylo, aby žernov osličí vložen byl na hrdlo jeho, a uvržen byl do moře, než by pohoršil jednoho z těchto maličkých' (Luk 17,2); neboť kde je podvod, nemůže být Duch Boží'. Ti, kdo jsou zapojeni do korupce, jsou podle Františka jako 'obílené hroby', zvenku nádherné, ale plné kostí a hniloby...« Kde je podvod, nemůže být Duch Boží... Škoda jen, že Duch Boží neosvítil také představitele českého kléru. Má pravdu tento vynikající, neváhám říci minimálně socialistický papež. Mám jen strach o to, jak dlouho vydrží zdráv člověk s takovými názory v čele takovéto organizace... Věřím, že se v brzké době dočkáme od papeže ještě konkrétnějšího a drsnějšího projevu směrem k tzv. českým církevním restitucím. Stávající papež je příkladem skromnosti a návratu k původnímu učení církve, naproti tomu čeští klerikálové nadále zarytě představují to nejhorší, co tato dogmatická a totalitní organizace nabízí! Papež, jezdící ve staré ojetině, bydlící v penzionu u jeptišek, odmítá pompu a přepych, a naproti němu pupkatý kardinál prohánějící se po Praze v luxusní limuzíně, bydlící v paláci, stravující se vybranými pokrmy přinášenými na drahých kovech a fanaticky hájící ožebračení státu a lidu - notabene v ekonomicky těžkých časech. Papež, co chce být lidem co nejblíže, kontra preláti a lidovci křičící v rozhlase a médiích, že lidé nemají co mluvit do tvorby zákonů a řízení státu... Každý myslící člověk si udělá obrázek sám. Ostatně, že to již spousta lidí učinila, dokazuje mizivé procento podpory lupičů v sutanách.