Ke snaze zakrývat nová svinstva primitivním antikomunismem

Dělící čára po ruské okupaci v roce 1968 a následujících normalizačních letech neprocházela mezi komunisty a nekomunisty, ale mezi občanskou ctí a ochotou obětovat tuto čest a slušnost kariéře, nejrůznějším výhodám a privilegiím. Halasně se prosazující, původně loajální, „odpůrci komunismu“ propagují své názorové pojetí vytvářením pseudokapitalismu, který je v jejich pojetí často nezákonný, násilnický a hlavně placený ze společných prostředků (státního a obecních rozpočtů), čímž se od toho, který zde má vzniknout, výrazně liší. Vychvaluje se to nejhorší ze spotřebního života západních států, a jako kontrast k tomu jsou primitivní protiruští a obecně protislovanští ideologové. To, čemu říkáme „sametová revoluce“, znamenalo nepochybně významnou společensko-hospodářskou změnu. Mělo to viditelné a jásající vítěze, ale chyběla totální kapitulace komunistické vlády a jejích hlavních představitelů. Naopak totalitní nomenklatura vymezovala mantinely pro dělení národního majetku. Na vyrovnání s minulostí se v hektickém budování prvotního komunistického kapitalismu pozapomnělo. Dialektický marxistický materialismus byl nahrazen ještě primitivnějším materialismem spotřebitelským. Filozofické kategorie jako morálka a ideály byly pro vznikající hospodářskou i politickou „elitu“ zbytečné, ke transformaci majetku se nehodily. Minulost tak zůstala nevyrovnaným morálním dluhem společnosti, a je s podivem, že neexistovala a dosud neexistuje širší politická síla, ani morální vůle tento nedostatek napravit. S touto realitou se v žádném případě nelze smířit, nicméně je třeba stále si jí uvědomovat a upozorňovat na ní. Lovec nacistických zločinců S. Wiesenthal končí svou knihu „Spravedlnost nikoli pomsta“ slovy „Zabránit vytvoření nové generace pachatelů lze jen neustálým zabýváním se minulostí“. Má zajisté pravdu. Nelze připustit, aby se bagatelizoval historický vývoj, a to platí nejen pro období komunistické diktatury, ale i pro chyby uplynulých dvou desetiletí.