Celoživotní vzdělávání s otazníkem

Podíl vzdělávaných dospělých v ČR rok od roku klesá. Novináře o tom informoval ředitel Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR Tomáš Langer. Stát podle něho vzdělávání dospělých podporuje jen minimálně. Problém je, že pro ministerstvo školství končí vzdělávání po absolvování jednotlivých stupňů škol. Úřední názor ministerstva je, že člověk se dozvěděl vše potřebné k životu ve škole, a není důvod se vzdělávat dál.
Situace v celoživotním vzdělávání je poslední léta nevyhovující. Chybí zde koncepce státu. Před několika lety byl ve sněmovně zamítnut návrh zákona o celoživotním vzdělávání. Místo něj byla přijata pouze novela zákona o uznávání odbornosti. Tato novela však nebyla v praxi nikdy dostatečně uplatňována.
Podíl dospělých, kteří se v ČR dále vzdělávají, klesl v roce 2009 na 6,8 procenta oproti 7,8 procenta v roce předchozím. Letos lze očekávat pokles ještě výraznější. Hlavními uváděnými důvody tohoto poklesu jsou rodinné povinnosti dospělých nebo překrývání doby kurzu s pracovní dobou. Skutečností však je nezájem zaměstnavatelů i státní správy. To je hlavním důvodem proč ve vzdělávání dospělých se nachází Česká republika hluboko pod evropským průměrem. Průměr je v Evropě 9,3 procenta. Státy s vysokou životní úrovní, jako Švýcarsko, Dánsko, Finsko, Švédsko a další země, vykazují až 30 procent účasti dospělých na vzdělávání. Máme tedy co dohánět.