Měřítko kvality vysokoškolského vzdělání

Mezi nejlepší vysoké školy světa patří hlavně americké university, ale i řada těch evropských. Pro ČR ale není lichotivé, že mezi pětset „top“ universit se, z 26 veřejných a 45 soukromých vysokých škol, dostala jako jediná Karlova universita, dělí se o 201. až 300. místo v pořadí.
Hodnocením nejlepších vysokých škol se věnuje již řadu let specializované centrum Šanghajské univerzity. Kvalita jednotlivých universit se prý poměřuje množstvím držitelů Nobelových cen i dalších významných ocenění mezi jejich učiteli a absolventy, nebo počty publikací v prestižních vědeckých časopisech. Americký akademický list Chronicle of Higher Education soudí, že ARWU je považován za nejvlivnější mezinárodní žebříček kvality univerzit.
Letošnímu hodnocení Academic Ranking of World Universities (Akademický žebříček světových univerzit) tradičně vévodí americké školy. Amerických universit je v první desítce hned osm. Zbývající dvě jsou britské, Cambridgeská universita obsadila páté místo, a Oxfordská univerzita desáté. Pomyslnou zlatou medaili má, podle žebříčku Harvardská (Harvardova) univerzita, jež si udržuje prvenství už osm let. Za ní figurují Kalifornská univerzita z Berkeley a Stanfordova univerzita. Z Evropy se do první stovky prosadilo 32 škol, z toho 27 z EU. Kromě zmiňovaných slavných britských univerzit jde o dvojici škol ze švýcarského Curychu, dalších osm britských univerzit či tři francouzské instituce. Na 74. místě se pak nachází nejlepší ruská škola - Moskevská státní univerzita. Dobře si v pořadí vedly i univerzity z Japonska s pěti universitami, nebo z Kanady, mající v první stovce čtyři university.
Naše republika potřebuje reformu vysokého školství. Je neúnosný stav kdy je příliš mnoho vysokých škol a současně nedostatek kvalitních vysokoškolských pedagogů. Úroveň vzdělanosti nestoupá, ale naopak v České republice klesá.