Pár slov k demonstraci vysokoškoláků:

Šlo o »pochod produktů«, akci iniciativy Vzdělání není zboží (konanou 12.3.2010), která kritizuje rostoucí vliv soukromé sféry na vzdělávací proces. Jde o upřednostňování produkce jednostranných specialistů pro firemní zájmy před širším věděním. Studenti svým pochodem upozorňovali, že jimi kritizovaný Boloňský proces školských reforem, který převzalo a chce se jím řídit i ministerstvo školství ČR. je špatný. Kritizovali Bílou knihu reforem sestavenou a předkládanou ministerstvem školství.

Průvod, který vyšel z Albertova, prošel okolo několika vysokoškolských budov a končil happeningem na náměstí Jana Palacha, se uskutečnil v rámci celoevropských akcí protestů proti Boloňskému procesu, které vyvrcholí o víkendu v Vídni a Budapešti.

V krátké divadelní scénce aktéři odsoudili snahy o zavedení školného, načrtli riziko přílišné účelovosti výuky podle přání soukromého kapitálu, který by kvůli Boloňskému procesu a z toho plynoucím místům ve správních radách škol, získal možnost až nadměrně ovlivňovat učební osnovy, a na závěr uspořádali dražbu »produktů«. Za nejvyšší cenu byl vydražen »produkt« VŠ ekonomické, flexibilně »zvládající přesně vymezené práce«. Následoval »produkt« z techniky, jenž »umí sestavovat podle plánu« a je loajální vůči vedení firmy. Ještě levnější byl »produkt« z VŠ uměleckoprůmyslové, jehož soukromé vlivy vyškolily na specializovaného malíře pokojů. Propadl »produkt« z filosofické fakulty, byť ovládá »výpisky z literatury, 100 stran za hodinu, počítač i administrativu«, který šel pod beztak už sníženou vyvolávací cenu.

Mnozí studenti si dosud neuvědomují nebezpečí Boloňského procesu a uvažovaných reforem školství. Nepálí je, kolik zaplatí jejich rodiče, a na placení školného za své budoucí děti zatím nemyslí. Stejně tak si neuvědomují, že při zúženém vědění se již jen málo budou lišit od robota a při dnes běžné dvojí změně profese během života se jim bude kvůli zúženému vědění hůře hledat nové zaměstnání.