Je naše demokracie skutečně demokratická

Často se diskutuje o rozvoji demokracie u nás i v okolních evropských státech. Při tom se u nás omezuje každá snaha o přímé rozhodování občanů, tedy přímou demokracii (tahanice kolem referend si jistě každý pamatuje, a prosadit i ta komunální je téměř nemožné). Aplikovaná zastupitelská demokracie, jak se s ní dnes a denně setkáváme, je často velmi nedemokratická. Prezentace subjektů, které si právo na vládnutí uzurpují, jde o politické strany, je v době předvolební kampaně na úrovni agresivní, a většinou nepravdivé reklamy. Na sliby z předkládaných programů straníci zapomínají v tu chvíli když usednou do parlamentu a vládních lavic.

Je paradoxní, že vládní post si často vynutí i stranický boss, který ve volbách propadne a do parlamentu se nedostane. Při tom straníci tvoří jen nepatrný zlomek obyvatelstva. Navíc velmi často stranické aparáty nejsou ochotny řídit se ani přáním svých vlastních členů, připomenu nekorektní sestavování kandidátek, a to ve všech politických stranách. Pořadí na kandidátkách je zavádějící, zvoleni by správně měli být do parlamentu jednotlivci podle skutečného počtu hlasů které obdrželi, a ne na základě pořadí. Na komunální úrovni je situace podobná, zde jsou machinace s pořadím na kandidátce také zcela běžné, zneužívá se jmen učitelů a lékařů, díky kterým se dostane do zastupitelstva i komunální politik který by jinak zela propadl. Navíc komunální vládnoucí uskupení často hospodaří se svěřenými prostředky obecních rozpočtů bez ohledu na zájmy obce.

Ostatně jak jinak lze vysvětlit, že existují na úrovni státní, regionální i lokální, dohody s finančně silnými korporacemi a ty se pak prosazují přímo proti zájmu těch, kterých se příslušné rozhodnutí bezprostředně týká (výstavba dálnice, marketu, továrny, nebo jakéhokoli megalomanského areálu). Ohánění se demokracií je jen šidítko pro neinformované občany - voliče. Vždyť i komunisté prezentovali své vládnutí jako lidově demokratické. Na to ostatně upozornil již před řadou let autor Farmy zvířat a 1984, George Orwel:

„Téměř všeobecně se pociťuje, že řekneme-li o nějaké zemi, že je demokratická, chválíme ji. Z toho plyne, že obhájci kteréhokoli režimu tvrdí, že je demokratický, a bojí se, že by museli přestat toto slovo používat, kdyby se omezilo na jeden přesný význam. Slova tohoto typu se často používají vědomě nepoctivě.“ Citát z eseje Politika a anglický jazyk (1946).

Demokracii v jednotlivých státech i regionech ovlivňuje také globalizace, při tom globální demokracie neexistuje – dopad rozhodnutí je totiž vždy lokální. Zde se vlastně stále častěji setkáváme s násilným řešením proti vůli těch které rozhodnutí poškozuje. Politici, těmi komunálními počínaje, se nechávají ovlivnit hospodářskými korporacemi, jejichž cílem je zisk (často pro nadnárodní společnosti). Formální využívání, někdy zneužívání, formálně demokratických postupů pro dosažení cílů vyhovujících jakékoli korporaci, není demokracií. Zneužívá se mediálních kampaní. Nejsou stejné podmínky, protože rozhodují peníze. Tento stav bych si v souladu s jednou z esejí MUDr. Koukolíka, z knihy Homo sapiens stupidus (2003), dovolil označit jako korpokracie. Cituji: „Slovo korpokracie se podobá slovu demokracie. První dvě slabiky jsou odvozeny od slova korporace neboli velká, často nadnárodní společnost, zbytek je od slova vládnout. Je smutné, že pojem korpokracie vystihuje současné politické vztahy, zvláště pak ty nadnárodní, podstatně přesněji, než dokola omílaný pojem demokracie.“ Má představa je trochu obecnější – pod pojmem korporace si představuji nejen hospodářskou ale i každou širší politickou a dokonce i zločineckou skupinu. Korpokracie sice mezi oficiálně uznávanými druhy vládnutí zatím uvedena není, její existence se ale jeví jako reálná. Domnívám se proto, že by nebylo od věci zamyslet se nad tím jak to vlastně s demokracií a demokratickým vývojem v Evropě i celém světě vlastně je. Obávám se totiž, že korpokracie znamená výrazné omezení demokracie jako takové

.