Poetická vložka ke vzpomínce na únor 1948

Ve výročních únorových dnech (těch ostudnějších pro nás Čechy) si dovolím připomenout méně známé verše Vítěslava Nezvala. Jako autorovi mu dal Bůh do vínku umění veršovat dokonale po formální stránce. Nevybavil jej ale morálkou a tak tento autor sepisoval vedle krásných bázní lyrických i texty velice účelové. Jeho POCHOD RUDÉ INTERNACIONÁLY, který má moderní formu a z dnešního pohledu i jistou rozporuplnost, určitě za citování stojí. Ono je možná dobré vzpomenout si nad těmito verši na dobu minulou i současnou.

Jean-Claude Carriere, Umberto Eco: Knih se jen tak nezbavíme

Knihu velmi kvalitně přeložila Dagmar Slavíková, má 240 stran a vydalo jí nakladatelství Argo, Praha 2010. Autoři si povídali, diskutovali o problému a pak společně napsali zajímavou knihu, která si i po uplynulém desetiletí zaslouží pozornost. Filozof, historik, mediální teoretik, sémiotik a spisovatel Umberto Eco se scenáristou a spisovatelem Jeanem-Claudem Carriere, pod vedením novináře Jean-Philippe de Tonnaca „vydiskutovali" zábavnou, ale i alarmující formou řadu diskuzních témat věnovaných vzdělávání, stylu života, která není jen o knihách a jejich problematice.

Výstava obrazů profesora Jiřího Konty

Od 9. do 22. ledna 2018 probíhá v budově Senátu výstava obrazů, v loňském roce zesnulého profesora RNDr. Jiřího Konty. Probíhá pod záštitou Senátora ČR Libora Michálka ve spolupráci s Českým svazem bojovníků za svobodu. Jedná se o první letošní výstavu věnovanou 100 výročí vzniku samostatného Československa a současně vzpomínce na pana profesora, který z toho času prožil 95 let a zasloužil se o rozvoj vědního oboru argologie (tj. studia jílových minerálů). Výběr 12 obrazů reprezentuje jeho tvorbu ze sedmdesátých až devadesátých let minulého století.

Pokles úrovně Univerzity Karlovy potvrdil i další žebříček vysokých škol

http://www.denik.cz/ze_sveta/pokles-urovne-univerzity-karlovy-potvrdil-i...

Čerstvý celosvětový žebříček, který sestavil prestižní britský magazín Times Higher Education, vystavil českému vysokému školství nelichotivé vysvědčení. Zatímco ještě před pěti lety v něm Univerzita Karlova coby nejlépe hodnocená česká instituce zaujímala dělené 301. až 350. místo, nyní se mezi prvních 400 vysokých škol žádný český zástupce neprobojoval

Co se děje v Lázních Bělohrad

Přetiskuji aktuální dopis, zajímalo by mne jak to s muslimskými návštěvami v ČR je ve skutečnosti, nepodvádí nás naší politici a vládní činitelé? Kolik majetku již bylo prodáno muslimům?

Datum: 2. 9. 2017 9:24:03 Předmět: Fwd: FW: Lázně Bělo/hrad - pokud možno posílejte dále

Zamyšlení nad současnou politickou krizí

Když národ povýší zisk na jediného svého Boha, a to je případ uplynulých šestadvaceti let, tak potom skáče jen z jednoho morálního bahna do druhého a je úplně jedno, kdo mu vlastně vládne. Výměna nejvyšší garnitury, navíc problematická, nestačí neboť soudci, politici a celý byrokratický systém je stále stejný. Ostatně vládnou v podstatě ti samí lidé, ti samí úředníci. Parazitují na nemoralitě a administrativa „vyvolených“, odtržená od normálního života vlastními osobními výhodami, se opíjí alibistickou propagandou svých pochybných „úspěchů“.

Antropogenní složky v recentních sedimentech - Antropogeneous components in recent sediments

Pravdou je, že dochází ke stále výraznějšímu oddělování lidského druhu od ostatní přírody planety. Lze to sledovat v souvislosti s rozvojem vědy a techniky. Naše společnost se stala společností spotřební. S zvyšující se osobní spotřebou souvisí zvětšující se objem nejen technolitů, t. j. produktů člověkem vyráběných a používaných ale i nejrůznějších technologických a jiných odpadů. Existují již celé masy materiálů které nemají přirozený původ. Na skládkách vzniká zcela nové prostředí neslučitelné mnohdy s pod mínkami pro život.

Střelci a majitelé legálních zbraní v České republice!

Musíme nyní co nejvíce oslovit poslance Parlamentu ČR, aby podpořili ústavní právo na zbraň a musí nás být co nejvíce, aby tlak na ně byl dostačující!!! Dne 14. března 2017 totiž schválil Evropský parlament směrnici Evropské komise, která v celé EU výrazně omezí vlastnictví a režim nakládání se všemi typy doposud legálních zbraní v rukou slušných a zákona dbalých občanů.

Rozloučení s prof. Jiřím Kontou

Prof. RNDr. Jiří Konta, DrSc., světově uznávaný mineralog a petrolog, zemřel po dovršení věku 95 let, po krátké nemoci 22. února 2017 ve Vinohradské nemocnici. Rozloučili jsme se s ním v pátek 3. března 2017 v 11.00 hodin ve Velké obřadní síni krematoria v Praze - Strašnicích. Působil jako děkan a profesor Přírodovědecké fakulty UK a byl zakladatelem moderního českého výzkumu o jílových minerálech.

Po prezidentských volbách nejen v USA

Jak to vidí a cítí jeden z čechoameričanů, kteří po roce1968 opustili republiku. Napsal a poslal z Denveru 22.11.2016 Karel Valášek: Máme co jíst. Obchody jsou plné zboží a zákazníků. Podobná situace již trvá mnoho let bez pozorovatelných změn. Nadbytek zboží je zřejmý a zájem o něj neochabuje. Vzhledem k ekonomickým ukazatelům zadlužení společnosti vzrůstá podobně jako množství služeb v rámci tak zvaného národního důchodu.

Počasí se mění, což je normální.

Syndikovat obsah