Zamyšlení nad současnou politickou krizí

Když národ povýší zisk na jediného svého Boha, a to je případ uplynulých šestadvaceti let, tak potom skáče jen z jednoho morálního bahna do druhého a je úplně jedno, kdo mu vlastně vládne. Výměna nejvyšší garnitury, navíc problematická, nestačí neboť soudci, politici a celý byrokratický systém je stále stejný. Ostatně vládnou v podstatě ti samí lidé, ti samí úředníci. Parazitují na nemoralitě a administrativa „vyvolených“, odtržená od normálního života vlastními osobními výhodami, se opíjí alibistickou propagandou svých pochybných „úspěchů“.

Antropogenní složky v recentních sedimentech - Antropogeneous components in recent sediments

Pravdou je, že dochází ke stále výraznějšímu oddělování lidského druhu od ostatní přírody planety. Lze to sledovat v souvislosti s rozvojem vědy a techniky. Naše společnost se stala společností spotřební. S zvyšující se osobní spotřebou souvisí zvětšující se objem nejen technolitů, t. j. produktů člověkem vyráběných a používaných ale i nejrůznějších technologických a jiných odpadů. Existují již celé masy materiálů které nemají přirozený původ. Na skládkách vzniká zcela nové prostředí neslučitelné mnohdy s pod mínkami pro život.

Střelci a majitelé legálních zbraní v České republice!

Musíme nyní co nejvíce oslovit poslance Parlamentu ČR, aby podpořili ústavní právo na zbraň a musí nás být co nejvíce, aby tlak na ně byl dostačující!!! Dne 14. března 2017 totiž schválil Evropský parlament směrnici Evropské komise, která v celé EU výrazně omezí vlastnictví a režim nakládání se všemi typy doposud legálních zbraní v rukou slušných a zákona dbalých občanů.

Rozloučení s prof. Jiřím Kontou

Prof. RNDr. Jiří Konta, DrSc., světově uznávaný mineralog a petrolog, zemřel po dovršení věku 95 let, po krátké nemoci 22. února 2017 ve Vinohradské nemocnici. Rozloučili jsme se s ním v pátek 3. března 2017 v 11.00 hodin ve Velké obřadní síni krematoria v Praze - Strašnicích. Působil jako děkan a profesor Přírodovědecké fakulty UK a byl zakladatelem moderního českého výzkumu o jílových minerálech.

Po prezidentských volbách nejen v USA

Jak to vidí a cítí jeden z čechoameričanů, kteří po roce1968 opustili republiku. Napsal a poslal z Denveru 22.11.2016 Karel Valášek: Máme co jíst. Obchody jsou plné zboží a zákazníků. Podobná situace již trvá mnoho let bez pozorovatelných změn. Nadbytek zboží je zřejmý a zájem o něj neochabuje. Vzhledem k ekonomickým ukazatelům zadlužení společnosti vzrůstá podobně jako množství služeb v rámci tak zvaného národního důchodu.

Počasí se mění, což je normální.

K legálnímu držení zbraní

Majitel pražské košer restaurace Aaron Günsberger se dostal až na stránky New York Times. S „koltem“ za pasem vyrazil na Staroměstské náměstí, kde si Martin Konvička se svými přívrženci hrál na zabijáky teroristické organizace ISIS a střelbou do vzduchu vyděsil desítky turistů. Podle svých slov si ale nešel hrát na Ramba, ale vyhodnotit bezpečnostní riziko pro židovskou čtvrť. Z rozhovoru který poskytl 26.srpna serveru EXPRES jsem si dovolil vybrat jeho aktuální vyjádření ke snaze EU omezit legální držení střelných zbraní:

V květnu nejde jen o kladení věnců

Pražské květnové povstání už je pro většinu našich mladších spoluobčanů jen zaprášeným historickým obrazem a smršťuje se pro ně jen na kladení věnců a projevy samolibých politiků. Pamětníků kvapem ubývá.A to je škoda. Přicházejí totiž „historizující politici“, kteří sami o událostech nic nevědí, nicméně v režii sudetoněmeckého landsmanšaftu celou historii zplošťují na křivdy proti německému civilnímu obyvatelstvu. Ve svých třiasedmdesátii vím o těch dnech také pouze zprostředkovaně, ale z první ruky. Otec se společně s dr.

50 let po promoci, vzpomínka Tomáše Rozehnala

Prosvětlením pomyslného hranolu vzpomínek ze 60. let vidíme spektrum, v němž zůstává hodně neopakovatelného nejen v našem sentimentu, ale v různých jiných významech celé této éry 20. století. A na jejím prahu v roce 1961 nás doba školským řádem přiváděla na vysokou školu v pouhých 17 (a průmyslováky v 18) letech, což se potom také už neopakovalo.

Padesát let od promoce 1966 – 2016

Zlatá promoce, která se uskutečnila 16. dubna 2016 v Karolinu v rámci oslav Celoživotního vzdělávání s Fesativalem absolventů, umožnila, že jsme se setkali my absolveni Přírodovědecké a několika dalších fakult KU. Nesešli jsme se všichni, ukázalo se, že těch kteří svojí životní pouť již ukončili není málo. Uplynulých padesát let od promoce v roce 1966 bylo pro většinu celý náš produktivní život, je nám dnes 72 a více let. Promoce připoměla tu z roku 1966 i pozdější doktorskou v roce 1981, při projevech universitních zástupců byl člověk dojat.

Přílohy: 

Česká politická kultura

Problém dnešní české politiky je v tom, že za 51 let nesvobody (1938-89) bylo v Československu prakticky zcela zlikvidováno něco, co bych nazval přirozeným lidským občanským společenstvím. Za Němců se všichni báli konfidentů a po válce už fungovala bolševická mafie, která nakonec získala moc a vraždila jménem zákona.

Syndikovat obsah